Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA

  Return Receipt

  Your Wniosek o informację
  document:

  was Justyna.Rebis-Mentel@mpec.krakow.pl
  received
  by:

  at: 02/15/2021 12:55:09 PM

  =====================================================
  Administratorem danych osobowych jest MPEC S.A.
  z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła 188.
  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób,
  których dane dotyczą znajdują się na stronie
  https://www.mpec.krakow.pl/rodo
  =====================================================
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
  al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków
  tel.: +48 12 6465 299; faks: +48 12 6445 510
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000058452
  REGON: 350653461 NIP: 675-000-12-02
  Kapitał zakładowy: 35 600 000,00 PLN (w całości opłacony)
  =====================================================

 • Wniosek o udostępnienie informacji publicznej DCZ/0181/3/2021 przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SA

  MPEC S.A. przesyła pismo w przedmiotowej sprawie.

  (See attached file: DCZ_0181_3_2021- odp.pdf)=====================================================
  Administratorem danych osobowych jest MPEC S.A.
  z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła 188.
  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych osób,
  których dane dotyczą znajdują się na stronie
  https://www.mpec.krakow.pl/rodo
  =====================================================
  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie
  al. Jana Pawła II 188; 30-969 Kraków
  tel.: +48 12 6465 299; faks: +48 12 6445 510
  Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie,
  XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000058452
  REGON: 350653461 NIP: 675-000-12-02
  Kapitał zakładowy: 35 600 000,00 PLN (w całości opłacony)
  =====================================================

  Załączniki