Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odp: Wniosek o informację przez Aquanet S.A.

  Dzień dobry,
  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z
  dnia 14.02.2021 r. informuję, iż z uwagi na awarię skrzynki emailowej, na
  którą wpłynął Państwa email nie byliśmy w stanie udzielić odpowiedzi w
  terminie 14 dniu. Dopiero w dniu 5.03.br. został zarejestrowany Państwa
  wniosek i w związku z powyższym postaramy się odpowiedzieć na pytania w nim
  zawarte w terminie do dnia 12.03.br.
  Przy okazji pragnę poinformować, iż wnioski o udostępnienie informacji
  publicznej można składać za pomocą interaktywnego formularza na naszej
  stronie BIP (https://www.aquanet.pl/zloz-wniosek,241)
  W załączeniu przesyłam obowiązek informacyjny RODO.
  (See attached file: AQ-RODO-07.pdf)
  Z poważaniem,
  Magda Szudrowicz
  Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej
  ===========================================================================
  AQUANET SA
  ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy
  KRS Nr 0000234819
  NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł
  (w całości opłacony)
  www.aquanet.pl

  UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone
  wyłącznie dla adresata
  korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet
  SA.
  Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona,
  prosimy niezwłocznie
  powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz
  ze wszystkimi
  załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
  wykorzystanie przesyłki e-mail,
  bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.
  ===========================================================================

  Załączniki

 • Odp: Wniosek o informację przez Aquanet S.A.

  Dzień dobry,
  W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  14.02.2021 r. poniżej przesyłam odpowiedzi na zawarte w nim pytania:
  1. Czy spółka prowadzi BIP? - Tak

  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki:
  http://www.bip.aquanet.pl/

  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki. -
  Ostatnia aktualizacji informacji na stronie BIP była dokonywana w dniu
  2021-03-03

  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: -
  Spółka nie publikuje przedmiotowych dokumentów na BIP ani na stronie www.
  a) BIP
  b) strona www.

  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez
  uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Spółka nie publikuje
  wyników kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty na
  BIP ani na stronie www.
  a) BIP
  b) strona www.

  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez
  organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: Spółka nie publikuje
  wyników kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki na BIP ani
  na stronie www.
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? - Spółka prowadzi rejestr umów.

  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  gdzie: Spółka nie publikuje rejestru umów na stronie BIP i na stronie www.
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki? - Tak
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu? - Tak - w odniesieniu do darowizn.
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać
  gdzie: Publikujemy inf. o darowiznach przyznawanych w ramach konkursów
  charytatywnych ogłaszanych na stronie www.
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać
  gdzie: Spółka publikuje fragment sprawozdania finansowego (bilans) na
  stronie BIP: http://www.bip.aquanet.pl/?cid=15. Poza tym Spółka zgłasza
  sprawozdanie finansowe do publicznego rejestru tj. KRS.
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty:
  (Embedded image moved to file: pic33933.gif)

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. Spółka nie
  poniosła straty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.? Łączna wysokość części stałej
  wypłacona w 2019 roku wyniosła 983 922,24 zł.

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.? Łączna wysokość części zmiennej
  wypłacona w 2019 roku wyniosła 335 016,96 zł.

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki
  na 2019 r.? - Cele zarządcze spółki na 2019 r. zostały zrealizowane w
  stopniu 100%.

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu
  zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak,
  prosimy wskazać gdzie: - Uchwała opublikowana została w Biuletynie
  Informacji Publicznej Miasta Poznania
  https://bip.poznan.pl/bip/aquanet-s-a,35/
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  sponsorowane w mediach? Tak

  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019
  r., o której mowa w poprzednim pytaniu? - W roku 2019 była to kwota = 229
  664,75 zł netto

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w
  art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
  materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
  materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] - Nie

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? - Tak - darowizny i sponsoring.
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. - Aquanet S.A.
  jako spółka prawa handlowego nie posiada adresu elektronicznej skrzynki
  ePUAP do komunikacji z podmiotami innymi niż podmioty realizujące zadania
  publiczne (urzędy).

  Z poważaniem,
  Magda Szudrowicz
  Specjalista ds. Obsługi Korporacyjnej

  ===========================================================================

  AQUANET SA
  ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
  Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy
  KRS Nr 0000234819
  NIP PL777-00-03-274; REGON 630999119 Kapitał zakładowy: 1 121 290 222 zł
  (w całości opłacony)
  www.aquanet.pl

  UWAGA: Niniejsza wiadomość oraz wszelkie załączniki są przeznaczone
  wyłącznie dla adresata
  korespondencji e-mail i mogą stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Aquanet
  SA.
  Jeśli Pani/Pan nie jest odbiorcą, dla którego wiadomość jest przeznaczona,
  prosimy niezwłocznie
  powiadomić o powyższym nadawcę i usunąć przesyłkę ze swojego systemu wraz
  ze wszystkimi
  załącznikami. Kopiowanie, rozpowszechnianie, ujawnianie i inne
  wykorzystanie przesyłki e-mail,
  bez zgody nadawcy, jest niedozwolone.
  ===========================================================================

  Załączniki