Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1. Czy spółka prowadzi BIP?
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów?
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie

  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie

  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty.

  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej członkom organu zarządzającego w 2019 r.?

  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze spółki na 2019 r.?

  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie:
  a) BIP
  b) strona www.

  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty sponsorowane w mediach?
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w 2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?

  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki]

  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring?
  a) Tak
  b) Nie

  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} UWAGA: prosimy o to, by nie zmieniać podanego adresu.

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Wniosek o informację przez Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@myszkowskietbs.pl
  Temat: Wniosek o informację
  Data: 2021-02-13 22:57

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Wniosek o informację przez Myszkowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

  Dzień dobry,
  Poniżej przesyłam odpowiedzi na pytania:

  1. Czy spółka prowadzi BIP? - NIE
  1.1. Jeśli tak, to prosimy o podanie linku do BIP spółki – NIE DOTYCZY.
  1.2. Prosimy o podanie daty ostatniej aktualizacji strony BIP spółki –
  NIE DOTYCZY.
  1.3. Czy spółka publikuje dokumenty z prac organów (protokoły z rad
  nadzorczych, posiedzeń zarządów)? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  1.4. Czy spółka publikuje wyniki kontroli zewnętrznych realizowanych
  przez uprawnione podmioty? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  1.5. Czy spółka publikuje wyniki kontroli wewnętrznych prowadzonych
  przez organy spółki? Jeśli tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  2. Czy spółka prowadzi rejestr umów? TAK
  2.1. Jeśli tak, to czy spółka publikuje rejestr umów? Prosimy wskazać
  gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  3. Czy spółka posiada procedury zamówień z wolnej ręki?
  a) Tak
  b) Nie
  4. Czy spółka posiada procedury przyznawania
  dotacji/darowizn/stypendiów/sponsoringu?
  a) Tak
  b) Nie
  5. Czy spółka publikuje informacje o przyznanych
  dotacjach/darowiznach/stypendiach/sponsoringu? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  6. Czy spółka publikuje sprawozdania finansowe? Jeśli tak, prosimy
  wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  7. Jakie były przychody spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. 2
  837 340,70 PLN
  8. Jaka była strata spółki w 2019 r.? Prosimy o podanie kwoty. Nie
  wystąpiła.
  9. Jaka była łączna wysokość części stałej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 96 000,00 PLN
  10. Jaka była łączna wysokość części zmiennej wynagrodzenia wypłaconej
  członkom organu zarządzającego w 2019 r.? 12 000,00 PLN
  11. W jakim stopniu (procentowo) zostały zrealizowane cele zarządcze
  spółki na 2019 r.? 100%
  12. Czy uchwała w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków
  organu zarządzającego, dotycząca 2019 roku, została opublikowana? Jeśli
  tak, prosimy wskazać gdzie: NIE
  a) BIP
  b) strona www.
  13. Czy w 2019 r. spółka kupowała reklamy, ogłoszenia lub teksty
  sponsorowane w mediach? NIE
  13.1. Jeśli tak, to jakie były wydatki spółki na promocję w mediach w
  2019 r., o której mowa w poprzednim pytaniu?
  14. Czy w 2019 roku radni realizowali w spółce uprawnienia, przewidziane
  w art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym? [uzyskiwanie informacji i
  materiałów, wstęp do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i
  materiały, oraz wgląd w działalność (...) spółki] NIE
  15. Czy w 2019 roku spółka przyznawała
  dotacje/darowizny/stypendia/sponsoring? NIE
  a) Tak
  b) Nie
  16. Prosimy o podanie adresu skrzynki ePuap Państwa spółki. BRAK

  --
  Jacek Kowalczyk
  Prezes Zarządu

  Myszkowskie Towarzystwo
  Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. M.C. Skłodowskiej 6c
  42-300 Myszków
  Tel.(34)313 13 67
  NIP 577 177 10 05