'

Treść

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie prawa do informacji wnosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. Pytania odnoszą się do wszelkich procesów konsultacji społecznych, zgłaszania uwag i współuczestniczenia strony społecznej w decyzjach o gospodarce leśnej, które:

  1. odbyły się poza procesem tworzenia Planu Urządzenia Lasu (PUL), czyli, inaczej mówiąc tych, które dotyczyły wdrażania już zatwierdzonego PUL, a nie tworzenia nowego PUL.
  2. miały miejsce w Nadleśnictwie na przestrzeni ostatnich trzech lat.

  Przyjęte definicje terminów użytych we wniosku: "strona społeczna", "kanały komunikacji i zgłaszanie postulatów, uwag i wniosków" podano poniżej.

  Pytania zadaje Sieć Obywatelska Watchdog Polska, która jest wnioskodawcą, we współpracy z inicjatywą Lasy i Obywatele.

  Pytania:

  1. Wnioskujemy o przesłanie listy przypadków z okresu ostatnich trzech lat, gdy przedstawiciele strony społecznej zgłaszali postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa? Dla każdego przypadku wnioskujemy o podanie:
  a. Kto zgłaszał postulaty, wnioski i uwagi dotyczące prowadzenia gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa?
  b. zagadnień, których dotyczyły postulaty, wnioski, bądź uwagi zgłaszane przez stronę społeczną.
  c. kanałów komunikacji Nadleśnictwa ze stroną społeczną
  d. rezultatów zgłaszania postulatów, wniosków i uwag przez stronę społeczną, a w szczególności informacji, czy w wyniku zaangażowania strony społecznej Nadleśnictwo zmodyfikowało swoje plany prowadzenia gospodarki leśnej i jeżeli tak, to w jaki sposób.
  e. dokumentacji komunikacji ze stroną społeczną.

  2. Czy w najbliższych 12 miesiącach Nadleśnictwo planuje wprowadzenie zmian w procesach rozpatrywania postulatów, wniosków i uwag strony społecznej oraz prowadzenia z nią dialogu na temat gospodarki leśnej? Jeżeli tak, to jakie zmiany są planowane?

  W pytaniach powyżej przyjęliśmy następujące definicje:

  "Kanały komunikacji": sposób w jaki Nadleśnictwo komunikuje się ze stroną społeczną, między innymi obejmuje: BIP, stronę internetową, gazety, radio, media społecznościowe, obwieszczenia, poczta tradycyjna, poczta elektroniczna (email), telefon, komunikatory internetowe, bezpośrednie spotkania, etc.

  "Strona społeczna": mieszkańcy/ki, lokalne społeczności, indywidualne działaczki/e, organizacje pozarządowe, samorząd lokalny oraz inne organizacje i instytucje

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  Jeżeli przedstawicielami strony społecznej były osoby fizyczne i Nadleśnictwo nie może podać ich danych osobowych, proszę opisać takiego przedstawiciela/lkę ogólnie, precyzując o jaki typu przedstawicieli strony społecznej chodzi np.: grupa mieszkańców, lokalna aktywistka, etc . Jeżeli dokumentacja zawiera dane osobowe osób fizycznych prosimy o anonimizację dokumentów. Jeżeli uwagi wnoszone były anonimowo, prosimy o tę informację.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres email: {{EMAIL}}

  W razie dodatkowych pytań prosimy dzwonić na numer telefonu: 515-832-707

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Twoja wiadomość

  Do: Wojciech Dąbkiewicz - Nadleśnictwo Resko
  Temat: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 4 listopada 2020 21:49:27 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 5 listopada 2020 07:02:21 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry!

  W załączeniu przesyłam odpowiedź Nadleśnictwa Resko.

  Z poważaniem

  Ewa Simonowicz-Woźniewicz

  Specjalista Służby Leśnej

  tel. kom.: (+48) 887 358 665

  72-315 Resko, ul. Chopina 12

  tel.: +48 91 395 14 00, tel IP: 1024333

  www.resko.szczecin.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach - odpowiedź przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry,

  Nadleśnictwo Różańsko w załączeniu zamieszcza odpowiedź na Państwa wniosek.

  Z poważaniem

  Anna Tokarska

  Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji, turystyki, lasów niepaństwowych

  tel. kom.: +48 885 130 680

  74-311 Różańsko, Piołunek 1a

  tel. sekr.: + 48 95 76 01 814, tel IP: 1034334

  www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Konsultacje społeczne - Nadleśnictwo Dębno przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry

  Przesyłam odpowiedź na Państwa pismo.

  Z poważaniem

  Maciej Kmita

  Leśniczy ds. Wyłuszczarni

  tel. kom.: +48 506 058 677

  74-400 Dębno, ul. Racławicka 33

  tel.:+ 48 95 760 24 00

  <http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Odpowiedź na zapytanie przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry ,
  Szanowni Państwo w załączniku przesyłam odpowiedź na pytania i wnioski zawarte w Państwa wniosku otrzymanym przez Nadleśnictwo Gryfice.

  Z poważaniem

  Z up. Z-cy Nadleśniczego

  Renata Szymczak-Pietrzak
  Starszy Specjalista Służby Leśnej

  [cid:image001.png@01D6BF31.62477040]

  72-300 Gryfice, Osada Zdrój 1
  tel.: +48 91 384 33 22, tel. IP: 1011332

  .www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • konsultacje społeczne w Nadleśnictwach - odpowiedź przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry!

  Przesyłam Państwu w załączeniu odpowiedź na złożony wniosek z dnia
  04.11.2020 r.

  Z poważaniem

  Jacek Pudło

  Starszy Specjalista Służby Leśnej

  ds. administrowania SILP i LMN

  69-210 Lubniewice, ul. Jana Pawła II 34

  tel.: +48 95 755 84 05, tel. IP: 1032571

  <http://www.lasy.gov.pl/> www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Pytania do Nadleśnictwa przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry,

  W związku z niemożliwością kontaktu z Państwem w sprawie pytań przesłanych do Nadleśnictwa Międzyzdroje, informuję, że odpowiedź na Państwa pytania drogą e-mail będzie przekazana niezwłocznie do 27.11.2020 r.

  Z poważaniem

  Kinga Plucińska
  Specjalista Służby Leśnej

  [cid:image001.png@01D5E7D2.B78FF130]

  72-500 Międzyzdroje ul.Niepodległości 35
  tel.: +48 91 328 00 57.

  .www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Pytania do Nadleśnictwa. przez Nadleśnictwo Resko

  Dzień dobry,

  Przesyłam pismo jako odpowiedź na zadane przez Państwa pytania kierowane do Nadleśnictwa Międzyzdroje.

  Z upoważnienia Nadleśniczego Nadleśnictwa Miedzyzdroje.

  Z poważaniem

  Kinga Plucińska
  Specjalista Służby Leśnej

  [cid:image001.png@01D5E7D2.B78FF130]

  72-500 Międzyzdroje ul.Niepodległości 35
  tel.: +48 91 328 00 57.

  .www.lasy.gov.pl

  Załączniki

 • Re: RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez KatarzynaBatkoToluc

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do przesłanego wcześniej maila z wnioskiem o dostęp do informacji uprzejmie informujemy, że podstawą prawną naszego wniosku jest ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tym samym oczekujemy wykonania wniosku na zasadach określonych w tej ustawie. Wskazujemy, że w tej ustawie nie znajduje się rozwiązanie nawiązujące do informacji publicznej przetworzonej określonej w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlatego też wezwanie do wykazania dlaczego udostępnienie informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego jest bezpodstawne.

  Równocześnie uprzejmie wyjaśniamy, że:
  1. Wnioskując o przesłanie informacji dotyczących ostatnich trzech lat, mamy na myśli okres od 1 listopada 2017 do 3 listopada 2020.

  2. Definicję podaną we wniosku:

  „Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.

  należy interpretować jako zawierającą pojęcie dostępu do informacji o środowisku, (tak jak zinterpretowały właściwie niektóre Nadleśnictwa do których zwróciliśmy się z tym wnioskiem). Poniżej podajemy interpretację tej definicji, która w pełni tłumaczy naszą intencję i, mamy nadzieję, będzie pomocna.

  "Zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag": każda z formalnych i nieformalnych form występowania z wnioskiem o dostęp do informacji, wygłaszania opinii i prób współuczestniczenia w decyzjach o gospodarce leśnej, obejmuje m.in. 1. przesłanie zapytania, 2. przesłanie uwag, żądania, bądź wniosku o podjęcie konkretnych działań, 3. przesłanie skargi, 4. Wyrażenie zaniepokojenia (również w postaci artykułu prasowego zainicjowanego przez stronę społeczną), 5. wystosowanie petycji, 6. udział w spotkaniu na temat gospodarki leśnej, etc.
  Alternatywnie, możecie również Państwo definiować wyrażenie „zgłaszanie postulatów, wniosków i uwag” jako punkty 1- 6 wymienione w definicji. Może to nieco zawęzić zakres odpowiedzi, ale zapewne ułatwi sprawne ich zebranie.

  3. W przypadku artykułów i doniesień medialnych wnioskujemy o przesłanie informacji o doniesieniach, których istnienie odnotowało Nadleśnictwo, a w szczególności doniesień, w procesie powstawania których, przedstawiciele Nadleśnictwa zostali poproszeni o wyrażenie opinii.

  4. W przypadku, gdy Nadleśnictwo nie posiada wiedzy kim dokładnie są osoby, które chcą pozyskać informację i wiedzę o gospodarce leśnej, wyrazić opinię bądź współuczestniczyć w decyzjach wnioskujemy o ogólne opisanie takiej osoby bądź osób. Na przykład, w wypadku, gdy o informację występują bądź opinie zgłaszają internauci na mediach społecznościowych Nadleśnictwa wystarczający będzie opis: internauta/gość strony Nadleśnictwa w serwisie Facebook. W wypadku, gdy Nadleśnictwo organizowało, bądź uczestniczyło w zebraniu lokalnej społeczności na którym omawiane były kwestie związane z gospodarką leśną, wystarczający będzie prosty opis uczestników, taki jak na przykład: członkowie społeczność X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), bądź członkowie klubu seniora w miejscowości X (w miejsce X proszę wstawić nazwę miejscowości bądź osiedla), etc.

  Z wyrazami szacunku,

  Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk
  Członkinie zarządu zgodnie z zasadami reprezentacji

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Twoja wiadomość

  Do: Wioleta Waszyńska - Nadleśnictwo Resko
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 13 grudnia 2020 00:05:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 06:59:02 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Twoja wiadomość

  Do: Kamila Krupa - Nadleśnictwo Resko
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 13 grudnia 2020 00:05:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 07:08:59 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • Przeczytane: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Twoja wiadomość

  Do: Wojciech Dąbkiewicz - Nadleśnictwo Resko
  Temat: [AntySPAM DGLP True ; 6.0 CKP] Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach
  Wysłano: 13 grudnia 2020 00:05:46 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb

  została przeczytana: 14 grudnia 2020 07:30:44 (UTC+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, Zagrzeb.

 • RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Załączniki

 • odpowiedź na wniosek z dnia 04.11.2020 r. przez Nadleśnictwo Resko

  Załączniki

  • image001_QLdrVww.png (nieskanowany) Skanuj
  • smime_IUK7ZqT.p7s (nieskanowany) Skanuj
 • Konsultacje społeczne przez Nadleśnictwo Resko

  Załączniki

 • Re: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach - Nadleśnictwo Choszczno przez MarzenaBlaszczyk

  Szanowni Państwo,

  w przesłanym mailu z Nadleśnictwa Choszczno brakuje załącznika z pismem.

  Z wyrazami szacunku,

  Marzena Błaszczyk

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach przez Nadleśnictwo Resko

  Załączniki

 • Konsultacje społeczne w Nadleśnictwach - Nadleśnictwo Choszczno przez Nadleśnictwo Resko

  Załączniki