Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację (profil na facebooku) - przypomnienie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o informację w zakresie korzystania przez urząd z Facebooka. Poniżej ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na jej przesłanie już minął.

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu 9/OB/I/2021

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl 
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_Nw4Zzsm.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Przeczytano: wniosek o informację przez ŻARNOWIEC

 • Fwd: FW: wniosek o informację przez ŻARNOWIEC

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: FW: wniosek o informację
  Data: 2021-06-17 10:29
  Od: "Aneta Szwej" <ug@zarnowiec.pl>
  Do: <gscelina@zarnowiec.pl>

  From: sprawa-37928@fedrowanie.siecobywatelska.pl
  [mailto:sprawa-37928@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
  Sent: Thursday, June 17, 2021 9:50 AM
  To: ug@zarnowiec.pl
  Subject: wniosek o informację

  Szanowni Państwo,

  przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o
  informację w zakresie korzystania przez urząd z Facebooka. Poniżej
  ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak najszybsze udzielenie
  odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na jej przesłanie już
  minął.

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
  odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
  charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania
  urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)odpowiedż-nie

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
  sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
  mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
  wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
  działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni
  przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy
  gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w
  BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
  tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
  pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia
  2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek)
  zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po
  raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest
  to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
  PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO
  PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
  profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
  Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność
  w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z
  wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania
  znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
  które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest
  ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem
  publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku?
  a) tak
  b) nie odpowiedz nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
  wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
  informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?- nie prowadzę
  oficjalnego profilu

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
  jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie
  reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
  budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i
  wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social
  mediach.-odpowiedz nie
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)- nie dotyczy

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  na adres: sprawa-37928@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały
  Zarządu 9/OB/I/2021

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
  www.siecobywatelska.pl [1] | www.sprawdzamyjakjest.pl [2]
  www.watchdogportal.pl [3] | www.informacjapubliczna.org [4]

  Załączniki:

  * https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/zalacznik/43613/109349

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
  www.siecobywatelska.pl [1] | www.sprawdzamyjakjest.pl [2]
  www.watchdogportal.pl [3] | www.informacjapubliczna.org [4]

  > W nawiązaniu do pisma z dnia 2021-05-09 07:46:52 z adresu >
  gmina@jodlownik.pl: > Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i >
  art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do > informacji publicznej, >
  stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o > >
  udostępnienie następujących informacji publicznych: CZĘŚĆ I >
  OFICJALNY PROFIL > GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU 1. Czy gmina > prowadzi
  swój profil na Facebooku? a) > tak b) tak, nawet kilka > (jeśli jest
  kilka profili, w tym tematyczne, do > odpowiadania na > dalsze pytania
  prosimy wybrać ten profil, który ma charakter > > ogólny i dotyczy
  codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy) b) > nie > (prosimy o
  przejście do pytania nr 10) 2. Jaką rolę ma > pełnić profil gminy
  na > Facebooku w Państwa gminie/mieście? > (możliwe jest udzielenie
  kilku odpowiedzi) > a) informacyjną > (ułatwia trafienie do
  mieszkańców z informacjami dostępnymi > także > w BIP lub na stronie
  internetowej) b) promocyjną (promowanie > walorów > miasta/gminy na
  zewnątrz) c) dyskusyjną (pomaga > wszystkim > mieszkańcom/mieszkankom
  dyskutować ze sobą o sprawach, > które na co dzień dzieją > się w
  gminie/mieście) d) ma ułatwiać > codzienny kontakt przedstawicieli
  urzędu z > > mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się
  także > > wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia
  mieszkańcom/mieszkankom swoją > > działalność, odpowiada na
  pytania; pojawiają się inni > przedstawiciele urzędu, > zadawane są
  mieszkańcom pytania o sprawy > gminy itp.) d) Inna, jaką? 3. Czy >
  zasady korzystania przez > gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją > mającą > odzwierciedlenie w jakichś
  dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej > > informacji o tym, jakie
  to dokumenty. 4. Jak wygląda kwestia > umieszczania > informacji na
  Facebooku? a) umieszczane są tylko > informacje, które znalazły się
  > wcześniej w BIP lub na stronie > internetowej urzędu b) Facebook to
  pierwsze i > najszybsze miejsce > umieszczania informacji, tam
  informacje trafiają w pierwszej > > kolejności c) Na Facebooka
  przygotowywane są różne treści, > niekoniecznie > pokrywające się
  z tym, co na stronie internetowej i > w BIP d) Inne, jakie? 5. > Czy
  zasady blokowania i ukrywania > komentarzy oraz blokowania
  użytkowników > Facebooka zostały spisane > w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w > urzędzie? (nie > chodzi o regulamin
  Facebooka) a) tak b) nie 6. Czy w ciągu > > ostatnich 12 miesięcy (1
  maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na > oficjalnym > profilu
  gminy/miasta zablokowani byli jacyś > użytkownicy? a) tak b) nie 6.1.
  > W jakich sytuacjach > zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany? 7. > Ile > osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na
  wniosek) zablokowanych na > > oficjalnym profilu gminy/miasta w tym
  serwisie? 7.1. Czy są > wśród nich > użytkownicy, którzy zostali
  zablokowani po raz > kolejny? a) tak b) nie c) nie > dotyczy d) Inna
  sytuacja > (jaka?) 8. Czy profil Facebook gminy prowadzą > pracownicy >
  urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)? a) pracownicy urzędu > >
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania >
  8.2) 8.1. > Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są > zatrudnieni
  oraz zakresu ich > obowiązków związanych z prowadzeniem > Facebooka
  (czy jest to konkretnie opisane > czy tylko wskazane, że > prowadzą
  media społecznościowe?) 8.2 Kto decyduje o > > zablokowaniu
  użytkowników na Facebooku? PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ > TYLKO >
  PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI > GO
  PRACOWNIK URZĘDU, > NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9 8.3. Prosimy > o
  wskazanie, jakie ma uprawnienia w > ramach prowadzenia profilu. >
  Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją > serwisu Facebook: >
  https://www.facebook.com/help/289207354498410 a) > Administrator - >
  dostęp do Facebooka z pełną kontrolą b) Redaktor - dostęp do > >
  Facebooka z częściową kontrolą c) Moderator - dostęp do zadań: >
  Odpowiedzi na > wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, >
  Statystyki d) Reklamodawca - > dostęp do zadań: Reklamy, > Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: > Statystyki f) > Inna - jaka? 8.3.1.
  Prosimy o informację o zakresie zadań > > związanych z wykonywaniem
  umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, > jakie > zadania znajdują
  się w umowie. 8.3.2. Prosimy o > informację o wysokości >
  miesięcznego wynagrodzenia, które firma > zewnętrzna otrzymuje z tego
  tytułu. > 9. Czy widoczność wpisów na > gminnym profilu Facebook
  jest ograniczana? Chodzi o > sytuacje, w > których post NIE JEST tzw.
  wpisem publicznym. CZĘŚĆ II - > > OFICJALNY PROFIL W/B/P 10. Czy
  istnieje oficjalny profil > > wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak B) nie 11. > Czy > prowadzenie oficjalnego profilu
  wójta/burmistrza/prezydenta > na Facebooku jest > opłacane z budżetu
  gminy? 12. Jeśli nie > istnieje oficjalny profil, to czy >
  wójt/burmistrz/prezydent > prowadzi swój własny profil, na którym
  informuje o > sprawach, > które dzieją się w gminie/mieście?
  CZĘŚĆ III REKLAMA GMINY/MIASTA > W > MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 13.
  Czy na którymkolwiek z > profili na Facebooku, > którego prowadzenie
  jest opłacane przez > gminę, realizowane są działania > reklamowe,
  takie jak płatna > promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie >
  reklamowe? > Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
  budżetu > > gminy. a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i > >
  wójta/burmistrza/prezydenta. b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy > c)
  Tak - > tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta. > d)
  Nie - nie > realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social >
  mediach. e) Inna sytuacja - > jaka? 13.1. Prosimy o informację > o
  łącznych kosztach płatnych kampanii > reklamowych zrealizowanych > w
  mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 > r. a 30 >
  kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy) Wnosimy o udostępnienie > wskazanych >
  informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}} > Szymon Osowski,
  > Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - > członkowie zarządu,
  zgodnie z > zasadami reprezentacji

  Links:
  ------
  [1] http://www.siecobywatelska.pl
  [2] http://www.sprawdzamyjakjest.pl
  [3] http://www.watchdogportal.pl
  [4] http://www.informacjapubliczna.org
  Dzień dobry
  Powyżej przy pytaniach zamieściłem stosowne odpowiedzi
  --
  Z poważaniem

  Grzegorz Scelina
  Wójt Gminy Żarnowiec

  Urząd Gminy w Żarnowcu
  ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec
  tel. 32 6449320

  Niniejsza wiadomość zawiera informacje poufne, przeznaczone tylko dla
  adresata lub upoważnionego pośrednika. Jeżeli otrzymali Państwo ten
  e-mail przez pomyłkę, prosimy o jego trwałe usunięcie oraz powiadomienie
  nadawcy o zaistniałej sytuacji.

  Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych dostępne są na
  stronie internetowej www.zarnowiec.pl w zakładce RODO

  Kontakt z IOD pod adresem e-mail: iodo@zarnowiec.pl