Instytucja: 

KRAMSK

 Monitoring: 

Kto zabiera głos na Facebooku?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: wniosek o informację przez KRAMSK

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2021-06-02 21:34

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2021-06-07 10:34

 • odpowiedźna wniosek z 02-06-2021 przez KRAMSK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)
  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
  Nie
  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
  pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  b) nie
  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
  r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  użytkownicy?
  b) nie
  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany?
  nie dotyczy
  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
  na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
  0
  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
  kolejny?
  c) nie dotyczy
  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
  podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
  konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  społecznościowe?)
  Facebook Gminy - Kierownik referatu infrastruktury, gospodarki
  przestrzennej i rozwoju, brak zakresu
  Facebook Wójta Gminy - pracownik Gminnego Ośrodka Kultury
  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
  Nie dotyczy
  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
  Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
  Nie, każdy wpis jest wpisem publicznym
  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P
  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku?
  a) tak
  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
  Nie
  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
  wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
  informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
  Nie dotyczy
  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
  jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
  Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social
  mediach.
  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
  Nie dotyczy
  --
  Pozdrawiam
  Starszy Informatyk Urzędu Gminy Kramsk
  Karol Dolański
  tel. 632470004 wew. 234

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Kramsku
  reprezentowany przez Wójta Gminy Kramsk z siedzibą: ul. Chopina 12, 
  62-511 Kramsk. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy
  poprzez tel. 531641425 lub e-mail: {{ email }}. Szczegóły dot.
  klauzuli informacyjnej znajdują się pod adresem: www.gminakramsk.pl.