Instytucja: 

PĘPOWO

 Monitoring: 

Kto zabiera głos na Facebooku?

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - wniosek o informację przez PĘPOWO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3.txt
 • Re: wniosek o informację przez PĘPOWO

  Dzień dobry

  przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznych z
  dnia 02.06.2021 r.

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak - link:
  https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Public---Government-Service/GMINA-P%C4%99powo-667894876710833/

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)
  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
  Zasady korzystania przez gminę Pępowo z Facebooka nie zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichkolwiek
  dokumentach.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
  pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021
  r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  użytkownicy?
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany?
  Tego typu sytuacja nie miała miejsca, ponieważ nie blokujemy
  użytkowników.

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych
  na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
  Na dzień odpowiedzi na wniosek brak jest zablokowanych osób.

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
  kolejny?
  c) nie dotyczy

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
  podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to
  konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  społecznościowe?)
  Gminną stronę na Facebooku prowadzi inspektor ds. obsługi rady gminy i
  samorządów mieszkańców. Osoba jest jednocześnie rzecznikiem prasowym
  Urzędu Gminy Pępowo i prowadzenie Facebooka odbywa się w ramach
  pełnienia tej funkcji, choć na dzień udzielania odpowiedzi nie zostało
  to wyszczególnione w zakresie obowiązków rzecznika prasowego.

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
  Gdyby zaistniała taka konieczność, decyzja o zablokowaniu użytkownika
  zostałaby podjęta przez osobę prowadzącą stronę po uprzedniej
  konsultacji z wójtem i sekretarzem gminy.

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
  PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
  Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
  Widoczność wpisów na gminnym profilu nie jest ograniczana.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku?
  a) tak

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
  Prowadzenie oficjalnego profilu wójta nie jest opłacane z budżetu gminy.

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent
  prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które
  dzieją się w gminie/mieście?
  Wójt gminy prowadzi dwa profile - swój własny oraz oficjalny. Treści
  publikowane na obydwu profilach są w znacznej mierze tożsame.

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak
  płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe?
  Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
  Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  --
  Jagoda Kowalewska

  inspektor ds. obsługi rady gminy i samorządów mieszkańców
  rzecznik prasowy
  redaktor naczelny "Wieści Pępowa"

  Urząd Gminy Pępowo
  ul. St. Nadstawek 6
  63-830 Pępowo
  tel. 655 736 305, 655 736 308
  fax. 655 736 032

  Urząd Gminy Pępowo jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Aby
  się z nami skontaktować, można napisać list na adres: Urząd Gminy
  Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo lub e-mail na adres:
  {{ email }}. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w
  celach związanych z działalnością urzędu, a także przez okres
  przedawnienia roszczeń.