Instytucja: 

MIĘDZYLESIE

 Monitoring: 

Kto zabiera głos na Facebooku?

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: wniosek o informację przez MIĘDZYLESIE

  W dniu 21.06.2021 o 07:49, {{ email }} pisze:
  >
  > CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU
  >
  > 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  > a) tak
  > b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do
  > odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma
  > charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  > c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)
  >
     Gmina Międzylesie nie prowadzi profilu na Facebooku

  > 2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  > gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)
  >
  > a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  > dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  > b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  > c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze
  > sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  > d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z
  > mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także
  > wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją
  > działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele
  > urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  > e) Inna, jaką?
  >
  > 3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  > poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  > Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.
  >
  > 4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  > a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP
  > lub na stronie internetowej urzędu
  > b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji,
  > tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  > c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie
  > pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  > d) Inne, jakie?
  >
  > 5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  > użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  > dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  > a) tak
  > b) nie
  >
  > 6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia
  > 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  > użytkownicy?
  > a) tak
  > b) nie
  >
  > 6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  > odblokowany?
  >
  > 7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek)
  > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
  >
  > 7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz
  > kolejny?
  > a) tak
  > b) nie
  > c) nie dotyczy
  > d) Inna sytuacja (jaka?)
  >
  > 8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny
  > podmiot (osoba/firma)?
  > a) pracownicy urzędu
  > b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)
  >
  > 8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  > zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest
  > to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  > społecznościowe?)
  >
  > 8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
  >
  > PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
  > PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9
  >
  > 8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia
  > profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu
  > Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  > a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  > b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  > c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w
  > społeczności, Reklamy, Statystyki
  > d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  > e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  > f) Inna - jaka?
  >
  > 8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem
  > umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w
  > umowie.
  >
  > 8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
  > które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.
  >
  > 9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana?
  > Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.
  >
  > CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P
  >
  > 10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  > Facebooku?
  > a) tak
  > b) nie
  >
  Nie istnieje Profil Burmistrza na facebooku
  >
  > 11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na
  > Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
  >
  > 12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
  > wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
  > informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
  >
  Nie prowadzi oficjalnego profilu

  > CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
  >
  > 13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  > jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
  > jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie
  > reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
  > budżetu gminy.
  > a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  > b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  > c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  > d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  > e) Inna sytuacja - jaka?
  >

  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.

  > 13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  > reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  > maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
  >
  > Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
  > na adres: {{ email }}
  >
  > Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie
  > zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  >
  > --
  >
  > Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  > ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  > KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
  > www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl
  > www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
  >