Treść

 • wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Marzena Błaszczyk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: wniosek o informację przez GŁOWACZÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: wojt@glowaczow.pl
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2021-06-02 19:18

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Wniosek o informację (profil na facebooku) - przypomnienie przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  przypominam o obowiązku przesłania odpowiedzi na nasz wniosek o informację w zakresie korzystania przez urząd z Facebooka. Poniżej ponownie przesyłam treść pytań i proszę o jak najszybsze udzielenie odpowiedzi, ponieważ czternastodniowy termin na jej przesłanie już minął.

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  a) tak
  b) tak, nawet kilka (jeśli jest kilka profili, w tym tematyczne, do odpowiadania na dalsze pytania prosimy wybrać ten profil, który ma charakter ogólny i dotyczy codziennego funkcjonowania urzędu/miasta/gminy)
  c) nie (prosimy o przejście do pytania nr 10)

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)
  c) dyskusyjną (pomaga wszystkim mieszkańcom/mieszkankom dyskutować ze sobą o sprawach, które na co dzień dzieją się w gminie/mieście)
  d) ma ułatwiać codzienny kontakt przedstawicieli urzędu z mieszkańcami/mieszkankami (np. na profilu pojawia się także wójt/burmistrz/prezydent i przedstawia mieszkańcom/mieszkankom swoją działalność, odpowiada na pytania; pojawiają się inni przedstawiciele urzędu, zadawane są mieszkańcom pytania o sprawy gminy itp.)
  e) Inna, jaką?

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach? Jeśli tak, prosimy o więcej informacji o tym, jakie to dokumenty.

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  a) umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w BIP lub na stronie internetowej urzędu
  b) Facebook to pierwsze i najszybsze miejsce umieszczania informacji, tam informacje trafiają w pierwszej kolejności
  c) Na Facebooka przygotowywane są różne treści, niekoniecznie pokrywające się z tym, co na stronie internetowej i w BIP
  d) Inne, jakie?

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  a) tak
  b) nie

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia 2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś użytkownicy?
  a) tak
  b) nie

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót odblokowany?

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po raz kolejny?
  a) tak
  b) nie
  c) nie dotyczy
  d) Inna sytuacja (jaka?)

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  a) pracownicy urzędu
  b) podmiot zewnętrzny (osoba/firma) (proszę przejść do pytania 8.2)

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media społecznościowe?)

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO PYTANIA 9

  8.3. Prosimy o wskazanie, jakie ma uprawnienia w ramach prowadzenia profilu. Prosimy o wskazanie roli zgodnie z klasyfikacją serwisu Facebook: https://www.facebook.com/help/289207354498410
  a) Administrator - dostęp do Facebooka z pełną kontrolą
  b) Redaktor - dostęp do Facebooka z częściową kontrolą
  c) Moderator - dostęp do zadań: Odpowiedzi na wiadomości, Aktywność w społeczności, Reklamy, Statystyki
  d) Reklamodawca - dostęp do zadań: Reklamy, Statystyki
  e) Analityk - dostęp do zadań: Statystyki
  f) Inna - jaka?

  8.3.1. Prosimy o informację o zakresie zadań związanych z wykonywaniem umowy na rzecz urzędu, chodzi o opisanie, jakie zadania znajdują się w umowie.

  8.3.2. Prosimy o informację o wysokości miesięcznego wynagrodzenia, które firma zewnętrzna otrzymuje z tego tytułu.

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem publicznym.

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku?
  a) tak
  b) nie

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z budżetu gminy.
  a) Tak - zarówno na profilu(ach) gminy, jak i wójta/burmistrza/prezydenta.
  b) Tak - tylko na profilu(ach) gminy
  c) Tak - tylko na oficjalnym profilu wójta/burmistrza/prezydenta.
  d) Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach.
  e) Inna sytuacja - jaka?

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1 maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu 9/OB/I/2021

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  KRS 0000181348 | NIP 526 284 28 72
  www.siecobywatelska.pl | www.sprawdzamyjakjest.pl 
  www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpis_QLicTNI.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Potwierdzenie otrzymania: wniosek o informację przez GŁOWACZÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: wojt@glowaczow.pl
  Temat: wniosek o informację
  Data: 2021-06-17 10:49

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Re: Fwd: wniosek o informację przez GŁOWACZÓW

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznych
  Informuję, iż:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU
  - gmina posiada profil na Facebooku

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  - NIE

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  - umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w
  BIP lub na stronie internetowej urzędu

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  - NIE

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia
  2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  użytkownicy?
  - NIE

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany?
  - NIE DOTYCZY

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek)
  zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
  - NIE MA ZABLOKOWANYCH OSÓB

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po
  raz kolejny?
  - NIE DOTYCZY

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  - pracownicy urzędu

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest
  to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  społecznościowe?)

  NIKT NIE JEST ZATRUDNIONY W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM FACEBOOKA

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
  - NIKT NIE JEST BLOKOWANY

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
  PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO
  PYTANIA 9

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest
  ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem
  publicznym.
  - WSZYSTKIE WPISY SĄ PUBLICZNE

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku?
  - NIE

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/ burmistrza/prezydenta
  na
  Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
  - NIE

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
  wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
  informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
  - NIE DOTYCZY

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
  jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie
  reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
  budżetu gminy.

  - Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
  - NIE DOTYCZY

  POZDRAWIAM
  --
  Barbara Dudek

  Urząd Gminy Głowaczów
  ul. Rynek 35,
  26-903 Głowaczów
  Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17

 • Fwd: Re: Fwd: wniosek o informację przez GŁOWACZÓW

  Ponownie wysyłam odpowiedź na informację

  -------- Wiadomość oryginalna --------
  Temat: Re: Fwd: wniosek o informację
  Data: 2021-06-21 18:35
  Od: Kadry <kadry@glowaczow.pl>
  Do: sprawa-37519@fedrowanie.siecobywatelska.pl

  Dzień dobry.

  W odpowiedzi na udostępnienie informacji publicznych
  Informuję, iż:

  CZĘŚĆ I - OFICJALNY PROFIL GMINY/MIASTA NA FACEBOOKU
  - gmina posiada profil na Facebooku

  2. Jaką rolę ma pełnić profil gminy na Facebooku w Państwa
  gminie/mieście? (możliwe jest udzielenie kilku odpowiedzi)

  a) informacyjną (ułatwia trafienie do mieszkańców z informacjami
  dostępnymi także w BIP lub na stronie internetowej)
  b) promocyjną (promowanie walorów miasta/gminy na zewnątrz)

  3. Czy zasady korzystania przez gminę/miasto z Facebooka zostały
  poprzedzone dyskusją mającą odzwierciedlenie w jakichś dokumentach?
  - NIE

  4. Jak wygląda kwestia umieszczania informacji na Facebooku?
  - umieszczane są tylko informacje, które znalazły się wcześniej w
  BIP lub na stronie internetowej urzędu

  5. Czy zasady blokowania i ukrywania komentarzy oraz blokowania
  użytkowników Facebooka zostały spisane w regulaminie lub innym
  dokumencie przygotowanym w urzędzie? (nie chodzi o regulamin Facebooka)
  - NIE

  6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy (1 maja 2020 r. - 30 kwietnia
  2021 r.) na oficjalnym profilu gminy/miasta zablokowani byli jacyś
  użytkownicy?
  - NIE

  6.1. W jakich sytuacjach zablokowany użytkownik zostaje na powrót
  odblokowany?
  - NIE DOTYCZY

  7. Ile osób jest obecnie (na dzień odpowiedzi na wniosek)
  zablokowanych na oficjalnym profilu gminy/miasta w tym serwisie?
  - NIE MA ZABLOKOWANYCH OSÓB

  7.1. Czy są wśród nich użytkownicy, którzy zostali zablokowani po
  raz kolejny?
  - NIE DOTYCZY

  8. Czy profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzny podmiot (osoba/firma)?
  - pracownicy urzędu

  8.1. Prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni oraz
  zakresu ich obowiązków związanych z prowadzeniem Facebooka (czy jest
  to konkretnie opisane czy tylko wskazane, że prowadzą media
  społecznościowe?)

  NIKT NIE JEST ZATRUDNIONY W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM FACEBOOKA

  8.2 Kto decyduje o zablokowaniu użytkowników na Facebooku?
  - NIKT NIE JEST BLOKOWANY

  PONIŻSZE PYTANIA DOTYCZĄ TYLKO PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PROWADZĄCYCH
  PROFIL. JEŚLI PROWADZI GO PRACOWNIK URZĘDU, NALEŻY PRZEJŚĆ DO
  PYTANIA 9

  9. Czy widoczność wpisów na gminnym profilu Facebook jest
  ograniczana? Chodzi o sytuacje, w których post NIE JEST tzw. wpisem
  publicznym.
  - WSZYSTKIE WPISY SĄ PUBLICZNE

  CZĘŚĆ II - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  10. Czy istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  Facebooku?
  - NIE

  11. Czy prowadzenie oficjalnego profilu wójta/ burmistrza/prezydenta
  na
  Facebooku jest opłacane z budżetu gminy?
  - NIE

  12. Jeśli nie istnieje oficjalny profil, to czy
  wójt/burmistrz/prezydent prowadzi swój własny profil, na którym
  informuje o sprawach, które dzieją się w gminie/mieście?
  - NIE DOTYCZY

  CZĘŚĆ III - REKLAMA GMINY/MIASTA W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

  13. Czy na którymkolwiek z profili na Facebooku, którego prowadzenie
  jest opłacane przez gminę, realizowane są działania reklamowe, takie
  jak płatna promocja profilu, konkretnych wpisów lub kampanie
  reklamowe? Chodzi o sytuacje, kiedy taka promocja jest opłacana z
  budżetu gminy.

  - Nie - nie realizujemy płatnych kampanii reklamowych w social mediach

  13.1. Prosimy o informację o łącznych kosztach płatnych kampanii
  reklamowych zrealizowanych w mediach społecznościowych gminy między 1
  maja 2020 r. a 30 kwietnia 2021 r. (o ile dotyczy)
  - NIE DOTYCZY

  POZDRAWIAM

  --
  Barbara Dudek

  Urząd Gminy Głowaczów
  ul. Rynek 35,
  26-903 Głowaczów
  Telefon: 48 623 10 75 Fax: 48 623 12 17