Instytucja: 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

 Monitoring: 

Kuratoria - skargi i wnioski

 Liczba listów: 

6

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (skan lub wersja edytowalna plików zawierających rejestr/rejestry) na adres email: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  18.02.2022 r. złożyliśmy do Państwa wniosek o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

  Załączniki

  • 2021.pdf
  • 2022.pdf
  • pismo_przewodnie.pdf
  • 2019.pdf
  • 2020.pdf
 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej cz. II. przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na Pana wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej cz. II.

  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
  Plac Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław

  Załączniki

  • 2017.pdf
  • 2018.pdf
  • 2016.pdf