Instytucja: 

Kuratorium Oświaty w Białymstoku

 Monitoring: 

Kuratoria - skargi i wnioski

 Liczba listów: 

7

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (skan lub wersja edytowalna plików zawierających rejestr/rejestry) na adres email: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Załączniki

  • 641053_odpowiedź_na_wniosek.pdf
 • Re: Odpowiedź na wniosek przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do Państwa odpowiedzi, zgodnie z którą w okresie od 01.02.2016 r. do 31.01.2022 r. do Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie wpłynęły żadne skargi i wnioski w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego chcemy poprosić o odniesienie się do naszego pytania raz jeszcze w świetle poniższych faktów. Otrzymaliśmy bowiem informacje od innych organizacji, że składały do Państwa wnioski na podstawie art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego. Chodzi np. o wnioski:

  - z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
  - z 25.03.2021 r., na który odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
  - z 2.06.2022 r. wysłany mailowo z adresu {{ email }}

  Skoro odpowiedzieli Państwo na powyższe pisma, to nie pytamy, czy wpłynęły one do Państwa. Jednak prosimy o wskazanie, do jakiej kategorii powyższe pisma zostały zakwalifikowane, skoro nie znalazły się w rejestrze skarg i wniosków składanych na podstawie KPA?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf
 • Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty. przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Załączniki

  • 647463_Odpowiedź_do_Stowarzyszenia_Sieć_Obywatelska.pdf
 • Re: Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty. przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  w nawiązaniu do pisma z 21.03.2022 r. (znak PSP.557.39.2022) oraz wcześniejszej korespondencji w temacie rejestrowania skarg i wniosków składanych do Kuratorium w trybie kodeksu postępowania administracyjnego wnioskujemy o odniesienie się do poniższych punktów:

  1. czy w Kuratorium nigdy nie był i aktualnie również nie jest prowadzony rejestr skarg i wniosków? Zgodnie z § 9. 1. ZARZĄDZENIA NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku w Urzędzie prowadzone są wskazane centralne rejestry w EZD, w tym rejestr skarg i wniosków. Dodatkowo na stronie internetowej Kuratorium, pod adresem https://kuratorium.bialystok.pl/informacja-publiczna/ewidencje-rejestry/rejestry-prowadzone-przez-kuratorium-oswiaty-w-bialymstoku.html, wskazany jest powyższy rejestr, a nawet osoba, która go prowadzi (lub prowadziła, ponieważ dane nie były aktualizowane od 2016 r.) W piśmie PSP.557.39.2022 powołali się Państwo na wskazówki zawarte w prezentacji przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na potrzeby narady z kuratorami oświaty, która odbyła się
  w sierpniu 2020 r. Jednak na nasze pytanie o wyciąg z rejestru skarg i wniosków za okres od lutego 2016 r. odpowiedzieli Państwo, że nie wpłynęły żadne skargi i wnioski. Czy oznacza to, że wykładnię z 2020 r. zastosowali Państwo również do wszystkich pism sprzed daty przywoływanej narady z MEN?

  2. wnioskujemy o przesłanie spisu zawierającego informacje o pismach, które wpłynęły do Kuratorium w 2021 r. i zostały zaklasyfikowane jako "wskazujące nieprawidłowości w działaniach szkół i placówek, a kurator oświaty podjął działania w trybie nadzoru pedagogicznego". Tak w piśmie PSP.557.39.2022 określili Państwo sposób klasyfikacji pism, które do Państwa wpłynęły:
  - z 22.02.2021 r. o sygnaturze BS.01.01-IX/2020
  - z 25.03.2021 r., na które odpowiedzieli Państwo pismem o sygnaturze PSP.5533.36.2021
  - z 2.06.2022 r. wysłane mailowo z adresu {{ email }}

  Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 110 /2017 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY większość pism wpływających do Kuratorium, jest rejestrowana w EZD. Zgodnie z paragrafem § 19.1 powyższego zarządzenia pisma otrzymują znaki sprawy, w tym symbol klasyfikacyjny z wykazu akt. Wydaje nam się, że oznacza to, że wszystkie pisma uznane za związane z nadzorem pedagogicznym powinny otrzymywać taki sam symbol i ich spis można na tej podstawie wygenerować z EZD. O udostępnienie takiego wyciągu wnioskujemy.

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu
  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka ePUAP: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf
 • Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku

  Załączniki

  • 655018_Odpowiedź_do_Stowarzyszenia_Sieć_Obywatelska_z_dnia_30_marca_2022_r..pdf
  • 655148_Załacznik_nr_1.PDF
  • 655147_Załacznik_nr_2.PDF
  • 655146_Załącznik_nr_3.pdf
  • 655144_Załacznik_nr_4.PDF