Instytucja: 

Kuratorium Oświaty w Katowicach

 Monitoring: 

Kuratoria - skargi i wnioski

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (skan lub wersja edytowalna plików zawierających rejestr/rejestry) na adres email: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Dot. odpowiedzi na wniosek z 18 lutego 2022 r. przez Kuratorium Oświaty w Katowicach

  Załączniki

  • Pismo_do_Stowarzyszenia.pdf
  • rejestr_2016.pdf
  • rejestr_2017.pdf
  • rejestr_2018.pdf
  • rejestr_2019.pdf
  • rejestr_2020.pdf
  • rejestr_2021.pdf
  • rejestr_2022.pdf