Instytucja: 

Kuratorium Oświaty w Łodzi

 Monitoring: 

Kuratoria - skargi i wnioski

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

Otwarte

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (skan lub wersja edytowalna plików zawierających rejestr/rejestry) na adres email: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • RE: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Łodzi

  Załączniki

  • pismo_przewodnie.pdf
  • skan_rejestru.pdf
 • Re: RE: Wniosek o informację przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  bardzo dziękujemy za przesłane rejestry. Chciałabym się jeszcze upewnić, czy posiadają Państwo dane za okres po sierpniu 2021 r.? Przesłany rejestr kończy się na 10.08.2021 r. i zastanawiamy się, czy po tej dacie nie wpłynęły żadne skargi?

  Prosimy o odpowiedź na adres {{EMAIL}}

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały Zarządu

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  adres email: {{ email }}
  skrytka epuap: SiecObywatelskaWatchdogPolska/skrytka
  www.siecobywatelska.pl | www.informacjapubliczna.org
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_9_OB_I_2021_podpisana_elektr.pdf
 • RE: Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Łodzi

  Załączniki

  • sprawa44.pdf