Instytucja: 

Kuratorium Oświaty w Opolu

 Monitoring: 

Kuratoria - skargi i wnioski

 Liczba listów: 

4

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Wniosek o informację przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie kopii rejestru lub rejestrów skarg i wniosków, które wpłynęły do kuratorium w okresie od 1.02.2016 do 31.01.2022 r.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej (skan lub wersja edytowalna plików zawierających rejestr/rejestry) na adres email: {{EMAIL}}

  Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski
  członkowie Zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Wniosek o informację przez Kuratorium Oświaty w Opolu

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres {{ email }}.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_uZ8Z7d0.txt
 • pismo Opolskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Opolu

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam pismo Opolskiego Kuratora Oświaty.

  --
  Z poważaniem

  Dagmara Karońska
  Starszy specjalista
  Wydziału Organizacji
  i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
  Kuratorium Oświaty w Opolu
  Tel: 77 4524577

  RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.
  W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
  {{ email }} Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium w kategoriach dotyczących sposobu załatwienia poszczególnych spraw, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź
  otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  Załączniki

  • Inf._Publ._przedłuzenie_terminu_WOPZN.1331.5.2022.pdf
 • odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty przez Kuratorium Oświaty w Opolu

  Dzień dobry,

  w załączeniu przesyłam odpowiedź Opolskiego Kuratora Oświaty na Państwa
  wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

  --
  Z poważaniem

  Dagmara Karońska
  Starszy specjalista
  Wydziału Organizacji
  i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
  Kuratorium Oświaty w Opolu
  Tel: 77 4524577

  RODO – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kuratorium Oświaty w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-081 Opole.
  W Kuratorium Oświaty w Opolu wyznaczono inspektora ochrony danych z którym można się skontaktować poprzez e-mail:
  {{ email }} Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Kuratorium w kategoriach dotyczących sposobu załatwienia poszczególnych spraw, w Biuletynie Informacji Publicznej Kuratorium lub zostaną Pani/Panu przekazane bezpośrednio w toku realizowanej sprawy.

  Treść tej wiadomości zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście Państwo jej adresatem bądź
  otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie.

  Załączniki

  • Rejestry_skarg_KO_w_Opolu-1.pdf
  • Inf._Publ._odpowiedź_WOPZN.1331.5.2022.pdf