'

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponaglam. Katarzyna Batko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej udzielam
  następujących odpowiedzi:

  CZ. 1 FACEBOOK 1.

  1. Czy > gmina > prowadzi swój profil na Facebooku? TAK

  2. Jeśli tak, to czy na stronie > > internetowej gminy znajduje się link
  do Facebooka? TAK

  3. Jeśli > gmina prowadzi > profil na Facebooku, to czy w regulaminie
  lub > innym dokumencie uregulowano > zasady blokowania komentarzy i >
  użytkowników Facebooka? NIE

  4. Jeśli Facebook gminy > posiada > określoną politykę kasowania
  komentarzy i blokowania użytkowników, > > prosimy o przesłanie linków,
  do miejsca, gdzie jest ona opisana. > NIE DOTYCZY

  5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na > dzień
  odpowiadania na > wniosek) zablokowanych na oficjalnym > profilu gminy w
  tym serwisie? 0

  6. Czy > profile Facebook gminy > prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzna osoba/podmiot > > zewnętrzny? PRACOWNIK URZĘDU

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o > wskazanie >
  stanowisk, na których są zatrudnieni. KIEROWNIK WYDZIAŁU ORGANIZACYJNEGO

  CZĘŚĆ 2 - > TWITTER 1. Czy gmina > prowadzi swój profil na Twitterze? NIE

  RESZTA PYTAŃ NIE DOTYCZY

  2. > Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy znajduje się link
  > do Twittera? 3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy > w >
  regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania >
  komentarzy i > użytkowników Twittera? 4. Jeśli Twitter gminy > posiada
  określoną politykę > kasowania komentarzy i blokowania > użytkowników,
  prosimy o przesłanie linków, do > miejsca, gdzie jest > ona opisana. 5.
  Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > jest > obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
  tym serwisie? 6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu
  czy zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny? 7. Jeśli profil prowadzą >
  pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie stanowisk, na których są
  zatrudnieni. >

  CZĘŚĆ III - > FORUM Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub
  grupę w > > serwisie społecznościowym?TYLKO FACEBOOK

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

  1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
  Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
  prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
  sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
  podmioty zatrudnione przez gminę)?NIE MA PROFILU WÓJTA GMINY / JEST
  GMINY TYLKO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI

  2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
  roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. NIE DOTYCZY

  --
  ---

  Z pozdrowieniami

  Maja Majewska
  Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i Polityki Społecznej

  Gmina Aleksandrów Kujawski
  ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski tel. +48 54 282 20 59 w. 25, fax +48 54 282 20 31
  NIP: 891-156-02-80
  www.gmina-aleksandrowkujawski.pl

  --Gmina Aleksandrów Kujawski--
  inwestuj mieszkaj wypoczywaj