Instytucja: 

BRZOZIE

 Monitoring: 

Media społecznościowe w gminach 2019

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez BRZOZIE

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Media społecznościowe w gminach 2019
  Wysłano: 25.04.2019 21:46

  odczytano w dniu 26.04.2019 07:13.

 • Odpowiedź na zapytanie przez BRZOZIE

  W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.04.19 przesyłam listę odpowiedzi.

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

  Tak, https://www.facebook.com/ugbrzozie/

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
  Facebooka?

  Tak.

  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
  Facebooka?

  Nie, blokowanie użytkowników i komentarzy nie jest praktykowane.

  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
  blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
  ona opisana.

  Nie dotyczy.

  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?

  Nie dotyczy

  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?

  Pracownicy urzędu.

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
  na których są zatrudnieni.

  Wójt, z-ca wójta, informatyk

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

  Gmina ma zarejestrowany profil na Twitterze, jednak ze względu na brak
  zainteresowania nie jest on używany.

  https://twitter.com/gminabrzozie

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
  Twittera?

  Tak.

  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
  uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?

  Nie dotyczy.

  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
  blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
  ona opisana.

  Nie dotyczy.

  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?

  Nie dotyczy.

  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?

  Pracownicy urzędu.

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
  na których są zatrudnieni.

  Informatyk.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
  społecznościowym?

  Nie dotyczy.

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
  Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
  opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
  gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

  Nie, profil nie jest w żaden sposób finansowany ze środków budżetu gminy.

  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
  opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Nie dotyczy.

  Pozdrawiam
  Tomasz Mażutis
  Zastępca Wójta

  Urząd Gminy w Brzoziu
  t: +48 56 49 129 14; 505 391 844
  a: Brzozie 50, 87-313 Brzozie
  w: <http://www.brzozie.pl/> www.brzozie.pl e: <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy
  Brzozie. Link do pełnej wersji
  <https://brzozie.pl/informacje/ochrona-danych-osobowych/klauzula-informacyjn
  a-stopka-maila/> Klauzuli informacyjnej RODO.

  ______
  Przesłane informacje są przeznaczone tylko dla adresata wiadomości i mogą
  zawierać informacje poufne. Przegląd, dalsze przesyłanie lub inne użycie
  przesłanej wiadomości i informacji przez osoby inne niż adresaci wiadomości
  jest zabronione. Jeśli wiadomość została omyłkowo przesłana do Pani lub
  Pana prosimy o skasowanie wiadomości.