Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponaglam. KBatko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KIJEWO KRÓLEWSKIE

  *Sieć Obywatelska Watchdog Polska**
  **ul. Ursynowska 22/2
  02-605 Warszawa
  *

  RSO.1431.25.2019.PC

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, przesłany
  mailem, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
  dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 z późn.
  zm.) udzielamy następujących odpowiedzi:

  CZ. 1 > FACEBOOK
  1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  *Tak*

  2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
  > do Facebooka?
  *Tak*

  3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
  lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
  użytkowników Facebooka?
  *Nie*

  4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
  komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
  do miejsca, > gdzie jest ona opisana.
  *Nie dotyczy*

  5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
  tym serwisie?
  *0*

  6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?
  *Pracownicy urzędu*

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
  stanowisk, na których są zatrudnieni. >
  *sekretarz, informatyk*

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER
  1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?
  *Nie*

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
  do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
  Twittera?
  4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
  komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
  > miejsca, > gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
  tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
  zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni. >
  *Nie dotyczy*

  CZĘŚĆ III - > FORUM
  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
  społecznościowym?
  *Nie*

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >
  1. Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
  Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
  prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
  sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
  podmioty zatrudnione przez gminę)?
  *Nie dotyczy*

  2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
  roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu. Wnosimy o
  > udostępnienie wskazanych informacji w formie > elektronicznej na >
  adres: {{EMAIL}} Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i > > Bartosz
  Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
  *Nie dotyczy*

  Z up. Wójta Gminy
  sekretarz
  Dorota Bukowska

  Urząd Gminy Kijewo Królewskie
  ul. Toruńska 2
  86-253 Kijewo Królewskie

  tel./fax 56 686-70-56

  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki są poufne i podlegają ochronie prawnej.
  Jeśli nie jesteś jej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie, reprodukcja, dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymał(a) Pan(i) niniejszy przekaz wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.

  ---------------------------------------------------

  KLAUZULA ZGODY

  1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Kijewo Królewskie.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby:
  Urząd Gminy Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie,
  e-mailowourzadgminy@kijewo.pl, telefonicznie 56 686-70-56.

  2. Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych,
  z którym możesz się kontaktować wysyłając e-mail na adresiod@jumi2012.pl

  Szczegóły nawww.bip.kijewo.pl