Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Inormacja przez WĘGLINIEC

  Informuję, iż odpowiedź będzie w części I dotyczącej FACEBOOK-a, gdyż w
  pozostałych częściach Urząd Gminy i Miasta jak również Burmistrz nie
  prowadzi profili

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

  Odp. Tak od miesiąca lutego 2019 roku

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
  Facebooka?

  Odp. Nie.

  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub
  innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
  Facebooka?

  Odp. Brak jest takich dokumentów, zgodnie z zasadami FACEBOOK-a dokonano
  ustawień uniemożliwiających komentarze, gdyż jest to profil tylko i
  wyłącznie informacyjny o działalności urzędu, ważnych wydarzeniach i
  przedsięwzięciach oraz profil ostrzegawczy przed wydarzeniami np. silne
  wiatry itp.

  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
  komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie
  jest ona opisana.

  Odp. Brak linków

  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?

  Odp. Brak takich osób

  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?

  Odp. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni.

  Odp. Referent ds. promocji Gminy i Miasta

  Mirosław Matuszewski

  Urząd Gminy i Miasta

  Wydział Społeczno- Administracyjny

  Referent ds. promocji

  ul. Sikorskiego 3

  59-940 Węgliniec

  tel. 75 77 11 437 wew. 55