Instytucja: 

ZAWIDÓW

 Monitoring: 

Media społecznościowe w gminach 2019

 Liczba listów: 

3

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez ZAWIDÓW

  Zawidów, dn. 24.04.2019 r.

  OK.1431.5.2019

  Pan

  Szymon Osowski

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  Odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą elektroniczną w dniu 4 kwietnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż:

  CZ. 1. FACEBOOK

  Ad. 1. Tak.

  Ad. 2. Tak.

  Ad. 3. Nie.

  Ad. 4. Nie.

  Ad. 5. Brak zablokowanych kont.

  Ad. 6. Pracownik Urzędu

  Ad. 7. Inspektor ds. promocji miasta.

  CZ. 2. TWITTER

  Ad. 1 Nie.

  CZ. 3. FORUM.

  Ad. 1 Nie.

  CZ. 4. OFICJALNY PROFIL W/B/P

  Ad. 1. Nie.

  Pozdrawiam

  Izabela Matuszczyk

  Inspektor ds. obsługi kancelaryjnej organów gminy

  Urząd Miejski w Zawidowie
  Pl. Zwycięstwa 21/22, 59-970 Zawidów
  tel. +48 (75) 77 88 282, (75) 77 88 360 wew.105
  fax: +48 (75) 77 88 205
  e-mail: <blocked::blocked::mailto:urzad@zawidow.eu> urzad@zawidow.eu <blocked::blocked::mailto:kancelaria@zawidow.eu> kancelaria@zawidow.eu <blocked::blocked::mailto:umzawidow@wp.pl> umzawidow@wp.pl <blocked::blocked::mailto:radazawidow@wp.pl> radazawidow@wp.pl | NIP: 615-10-12-205 | REGON: 000526676

  Załączniki