Instytucja: 

Dzierżoniów

 Monitoring: 

Media społecznościowe w gminach 2019

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

Dostarczony

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Fwd: Fwd: Fwd: Media społecznościowe w gminach 2019 przez Dzierżoniów

  Szanowni Państwo,

  w odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 23.04.2019 r. o udostępnienie
  informacji publicznej, poniżej przedstawiam odpowiedzi na zadane przez
  Państwa pytania:

  Cz. I
  1. Tak, gmina Dzierżoniów prowadzi swój profil na Facebooku:
  www.fb.com/gminawiejskadzierzoniow/
  2. Tak, na stronie internetowej www.ug.dzierzoniow.pl znajduje się link
  do profilu gminy
  3. Nie, w żadnym dokumencie wewnętrznym nie uregulowano zasad
  dotyczących blokowania komentarzy i użytkowników – ewentualne obraźliwe
  komentarze zgłaszane będą obsłudze portalu Facebook
  4. Gmina Dzierżoniów nie posiada polityki blokowania komentarzy
  5. Żadna osoba nie jest zablokowana na oficjalnym profilu gminy
  6. Profil gminy Dzierżoniów prowadzony jest przez pracowników Urzędu
  Gminy Dzierżoniów
  7. Pracownicy prowadzący profil są referentami w Referacie Oświaty,
  Sportu i Turystyki

  Cz. II – Twitter
  1. Nie, gmina Dzierżoniów nie prowadzi profilu na Twitterze
  2. n/d
  3. n/d
  4. n/d
  5. n/d
  6. n/d
  7. n/d

  Cz. III FORUM
  1. Nie, nie prowadzimy forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
  społecznościowym

  Cz. IV
  1. Wójt Gminy Dzierżoniów sam prowadzi swój profil na portalu
  społecznościowym Facebook
  2. Żaden profil społecznościowy nie był (i nie jest) opłacany z budżetu
  gminy. Facebook gminy prowadzony jest bezpłatnie

  --
  Kamila Kossowska
  Urząd Gminy Dzierżoniów
  Referat Oświaty, Sportu i Turystyki
  Nr tel.: 74 832 56 82