'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponaglam. KBatko

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Media społecznościowe w gminach 2019 przez STOLNO

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres sekretarz@stolno.com.pl.

  Uwaga: To potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej- Media społecznościowe w gminach 2019 - Gmina Stolno przez STOLNO

  Dzień dobry, przesyłam odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej .

  CZ. 1 > FACEBOOK

  1. Czy > gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

  Odp. Tak

  2. > Jeśli tak, to czy na stronie > internetowej gminy znajduje się link
  > do Facebooka?

  Odp. Nie znajduje się

  3. Jeśli gmina prowadzi > profil na Facebooku, to > czy w regulaminie
  lub innym dokumencie uregulowano > zasady > blokowania komentarzy i
  użytkowników Facebooka?

  Odp. Nie uregulowano zasad.

  4. Jeśli Facebook > gminy > posiada określoną politykę kasowania
  komentarzy i > blokowania użytkowników, > prosimy o przesłanie linków,
  do miejsca, > gdzie jest ona opisana.

  Odp. Nie określono polityki kasowania komentarzy i blokowania
  użytkowników.Użytkownicy nie są blokowani i komentarze nie są usuwane.

  5. Jeżeli > gmina prowadzi Facebooka, ile > osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na > wniosek) > zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w
  tym serwisie?

  Odp. Brak użytkowników zablokowanych

  6. Czy > > profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzna > osoba/podmiot > zewnętrzny?

  Odp. Profil jest prowadzony przez pracownika Urzędu Gminy

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy > urzędu, prosimy o wskazanie >
  stanowisk, na których są zatrudnieni. >

  Odp. Stanowisko ds. Gospodarowania Nieruchomościami i Funduszu Sołeckiego

  CZĘŚĆ 2 – TWITTER

  1. Czy gmina > prowadzi swój profil na > Twitterze?

  Odp. Nie

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej > gminy > znajduje się link
  do Twittera?

  Odp. Nie dotyczy

  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, > to czy > w regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady > blokowania komentarzy i > użytkowników
  Twittera?

  Odp. Nie dotyczy

  4. Jeśli Twitter > gminy posiada określoną politykę > kasowania
  komentarzy i > blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do
  > miejsca, > gdzie jest ona opisana.

  Odp. Nie dotyczy

  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób > > jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na > oficjalnym > profilu gminy w
  tym serwisie?

  Odp. Nie dotyczy

  6. Czy profil Twitter > gminy prowadzą pracownicy > urzędu czy
  zewnętrzna osoba/podmiot > zewnętrzny?

  Odp. Nie dotyczy

  7. Jeśli profil prowadzą > pracownicy urzędu, prosimy > o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni. >

  Odp. Nie dotyczy

  CZĘŚĆ III - > FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w > > serwisie
  społecznościowym?

  Odp. Urząd Gminy nie prowadzi forum

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P >

  Jeśli > istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na >
  Facebooku, Twitterze > lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku >
  prowadzą go osoby opłacane z budżetu > gminy? (chodzi zarówno o >
  sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to > > zewnętrzne
  podmioty zatrudnione przez gminę)?

  Odp. Nie istnieje oficjalny profil Wójta

  2. Jeśli któryś > profil w mediach > społecznościowych jest/był w 2018
  roku opłacany > z budżetu gminy, prosimy o link > do profilu.

  Odp. Nie dotyczy

  --

  ===================================================
  Robert Dobek
  Inspektor
  Urząd Gminy Stolno
  86-212 Stolno
  tel. 56 677 09 20
  Tel/fax., 56 677 09 00, 56 6770906
  www.stolno.com.pl <http://www.stolno.com.pl>
  ===================================================
  KLAUZULA POUFNOŚCI
  Ta wiadomośćpocztowa i wszelkie załączone do niej pliki sąpoufne i
  podlegająochronie prawnej.
  Jeżeli nie jesteśjej prawidłowym adresatem, jakiekolwiek jej ujawnienie,
  reprodukcja,
  dystrybucja lub inne rozpowszechnienie, są ściśle zabronione.
  Jeśli otrzymałPan/Pani niniejszy przekaz wskutek błędu, proszęo
  niezwłocznie powiadomienie
  nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji.
  ===================================================

  KLAUZULA ZGODY

  1.Administratorem Twoich danych osobowych będzie Wójt Gminy Stolno.
  Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres
  siedziby: Urząd Gminy Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno,
  e-mailowosekretariat@stolno.com.pl, telefonicznie 566770900 lub
  601941666 lub 500157824

  2.Do kontaktów w sprawie ochrony Twoich danych osobowych został także
  powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się kontaktować
  wysyłając e-mail na adres iodo@stolno.com.pl <mailto:iodo@stolno.com.pl>

  Szczegóły na www.bip.stolno.com.pl