Instytucja: 

JANOWICE WIELKIE

 Monitoring: 

Media społecznościowe w gminach 2019

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez JANOWICE WIELKIE

  W odpowiedzi na elektroniczny wniosek z dnia 04.05.2019 r. w sprawie
  udostępnienia danych publicznych informuję:

  *Cz. 1 FACEBOOK*

  1. Gmina Janowice Wielkie prowadzi swój profil na Facebooku.

  2. Na stronie internetowej Gminy Janowice Wielkie znajduje się link do
  Facebooka.

  3. Zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka nie są
  uregulowane w dokumencie. Gmina robi to intuicyjnie, w razie wyraźnej
  potrzeby.

  4. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników.

  5. Na oficjalnym profilu gminy na dzień 05.05.2019 r. zablokowana jest
  jedna osoba.

  6.Profil Gminy na Facebooku prowadzi pracownik Urzędu Gminy w Janowicach
  Wielkich.

  7. Pracownik zatrudniony jest na stanowisku podinsp. ds. pozyskiwania
  środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy.

  *Cz. 2 - TWITTER*

  1. Gmina Janowice Wielkie nie prowadzi profilu na Twitterze.

  2-7 - nie dotyczy

  *Cz. 3 - FORUM*

  Urząd Gminy w Janowicach Wielkich nie prowadzi forum ani grupy dla
  mieszkańców w serwisie społecznościowym.

  *Cz. 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P*

  1. Nie istnieje oficjalny profil Wójta Gminy Janowice Wielkie na
  Facebooku, Twitterze ani innym serwisie społecznościowym. Gmina nie
  ponosi wydatków z budżetu gminy na tego typu działania.

  2. Nie dotyczy.

  Z poważaniem

  --

  Karolina Rokicka
  Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych, wsparcia informatycznego i promocji gminy

  Urząd Gminy Janowice Wielkie
  ul. Kolejowa 2
  58-520 Janowice Wielkie
  Tel.: 75 75 15 124
  Tel.: 75 75 15 285
  Tel.: 75 75 15 185
  Wew.108
  e-mail: {{ email }}