'

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25-04-2019 Gmina Jastków przez JASTKÓW

  Witam,

  W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  25-04-2019r w sprawie mediów społecznościowych w gminach uprzejmie
  informuję, że:

  CZ. 1 FACEBOOK

  Ad. 1 Urząd Gminy prowadzi profil na Facebook-u.

  Ad. 2 Na www.jastkow.pl <http://www.jastkow.pl> znajduje się link do
  facebooka gminnego.

  Ad. 3 Nie blokujemy komentarzy użytkowników.

  Ad. 4 Nie posiadamy polityki kasowania komentarzy i nie blokujemy
  użytkowników.

  Ad. 5 j.w.

  Ad. 6 Profil Facebooka prowadzony jest przez pracowników urzędu.

  Ad. 7 Inspektor ds. Promocji Informacji i Współdziałania z Organizacjami
  Pozarządowymi, Starszy Informatyk.

  CZ.2 TWEETER

  Urząd Gminy nie prowadzi gminnego TWEETERA

  CZ. III FORUM

  Urząd Gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
  społecznościowym.

  CZ. IV OFICJALNY PROFIL WÓJTA

  Wójt Gminy Jastków nie posiada oficjalnego profilu w mediach
  społecznościowych.

  Z poważaniem,

  Marcin Abramek

  Inspektor ds. Obsługi Rady Gminy,

  Promocji Informacji

  i Współdziałania z Organizacjami Pozarządowymi

  email: marcin.abramek@jastkow.pl <mailto:marcin.abramek@jastkow.pl>

  tel. (+48) 81 475 - 44 - 68

  Urząd Gminy Jastków

  Referat Organizacyjny

  Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3

  21-002 Jastków

  Oficjalny serwis Gminy Jastków: www.jastkow.pl <http://www.jastkow.pl/>

  Jesteśmy na Facebooku <http://www.facebook.com/wjastkowie/>