Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w gminach 2019- Gmina Mircze przez MIRCZE

  W nawiązaniu do wniosku on udostępnienie informacji publicznej
  przesłanego w dniu 25 04 2019r udzielam odpowiedzi na przekazane pytania.

  Cz. 1

  1. Gmina Mircze prowadzi swój profil na Facebooku.
  2. Na stronie internetowej Gminy Mircze znajduje się link do Facebooka.
  3. Nie mamy regulaminu blokowania komentarzy i użytkowników.
  4. Facebook Gminy nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy.
  5. Gmina nie zablokowała dotąd żadnego użytkownika na swoim profilu.
  6. Profile są prowadzone przez pracowników urzędu.
  7. Osoby prowadzące profil Gminy na Facebooku zatrudnione są na stanowisku:
  młodszy referent ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów
  pomocowych Urzędu Gminy Mircze
  podinspektor ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów
  pomocowych Urzędu Gminy Mircze.

  Cz. 2

  Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

  Cz. 3

  Urząd Gminy prowadzi forum dla mieszkańców na swojej stronie internetowej.

  Cz. 4

  1. Wójt Gminy Mircze nie prowadzi oficjalnego profilu Wójta.

  Z poważaniem
  Iwona Laszuk
  mł. ref. ds. rozwoju gminy, zamówień publicznych i programów pomocowych
  Referat Promocji, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa
  Urząd Gminy Mircze
  tel. 84 65 19 015 / 84 65 19 004 w. 68
  fax. 84 65 19 015
  iwona.laszuk@mircze.pl <mailto:iwona.laszuk@mircze.pl>,
  gmina@mircze.pl <mailto:gmina@mircze.pl>
  www.mircze.pl <http://www.mircze.pl>