Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru przez PUŁAWY

  To jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru wystawione przez Urząd Miasta Puławy w
  dniu 26-04-2019 07:51:33. Dokument został zarejestrowany w elektronicznej
  skrzynce podawczej pod numerem: 4878.19.DP w dniu: 25-04-2019 21:54:00. Treść
  niniejszego dokumentu jest automatycznie generowana i podpisywana podpisem
  cyfrowym. Certyfikat używany do podpisywania wygenerowany został przez ZETO
  Lublin Sp. O.O. na zlecenie Urząd Miasta Puławy na podstawie umowy nr
  AQGI/BZP-26/07 z dnia 03-07-2007 w sprawie obsługi Elektronicznej Skrzynki
  Podawczej. \---------------------------------- Podstawa prawna: Rozporządzenie
  Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków
  organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom
  publicznym (Dz. U. Nr 200 poz.1651 z dnia 13 października 2005r.).

  * * *

  _Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych: CZ. 1
  FACEBOOK 1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku? 2\. Jeśli tak, to
  czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka? 3\. Jeśli
  gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
  uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka? 4\. Jeśli
  Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania
  użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5\. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie? 6\. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny? 7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy
  urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni. CZĘŚĆ 2 -
  TWITTER 1\. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze? 2\. Jeśli tak, to czy
  na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera? 3\. Jeśli gmina
  prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano
  zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera? 4\. Jeśli Twitter gminy
  posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników,
  prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana. 5\. Jeżeli
  gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na
  wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie? 6\. Czy
  profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot
  zewnętrzny? 7\. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
  stanowisk, na których są zatrudnieni. CZĘŚĆ III - FORUM Czy urząd gminy
  prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym? CZĘŚĆ IV
  - OFICJALNY PROFIL W/B/P 1\. Jeśli istnieje oficjalny profil
  wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w
  którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi
  zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
  podmioty zatrudnione przez gminę)? 2\. Jeśli któryś profil w mediach
  społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o
  link do profilu. Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie
  elektronicznej na adres: sprawa-13547@fedrowanie.siecobywatelska.pl Szymon
  Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji \-- Sieć Obywatelska Watchdog Polska ul. Ursynowska
  22/2 | 02-605 Warszawa tel: 22 844 73 55 www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl www.funduszesoleckie.pl www.informacjapubliczna.org NIP
  526282872 KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII
  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego_

  Załączniki

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez PUŁAWY

  Dzień dobry

  Szanowni Państwo,

  w załączniku umieściłem odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Z poważaniem
  Łukasz Kołodziej
  Wydział Komunikacji Społecznej
  Urząd Miasta Puławy
  Tel.: 81 458 61 46

  Załączniki