'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w Gminie Ryki przez RYKI

  Znak sprawy: PR.1431.1.2019

  Dzień dobry.

  W związku ze złożonym wnioskiem z dnia 29 kwietnia 2019 r. na podstawie
  art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
  września 2001 r. (Dz. U. Z 2018 r. poz. 1330, 1669) udzielam informacji:

  Cz. 1. FACEBOOK

  1.

  Gmina Ryki prowadzi własny profil na Facebooku.

  2.

  Tak.

  3.

  Na profilu Gminy Ryki nie są blokowane żadne komentarze.

  4.

  Na profilu Gminy Ryki nie są blokowane żadne komentarze.

  5.

  Żadna osoba nie jest zablokowana na oficjalnym funpage gminy.

  6.

  Profil gminy prowadzą pracownicy urzędu.

  7.

  Inspektor i podinspektor ds. Promocji, Rozwoju i Promocji Zdrowia.

  Cz. 2 – TWITTER

  1.

  Nie, Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  2.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  3.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  4.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  5.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  6.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  7.

  Gmina Ryki nie posiada profilu na Twitterze.

  Cz. 3 – FORUM

  Nie, Gmina Ryki nie prowadzi forum dla mieszkańców ani grupy w serwisie
  społecznościowym.

  Cz. 4 – OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1.

  Burmistrz Ryk nie prowadzi oficjalnego profilu na Facebooku,
  Twitterze lub Wykopie.

  2.

  Burmistrz Ryk nie prowadzi oficjalnego profilu na Facebooku,
  Twitterze lub Wykopie.

  Z wyrazami szacunku,

  Monika Szewczyk
  --

  Monika Szewczyk

  Inspektor ds. promocji i rozwoju

  mob. +48 694 477 090

  tel. +48 81 865 71 35

  e-mail: monika.szewczyk@ryki.pl <mailto:monika.szewczyk@ryki.pl>

  Gmina Ryki <http://www.ryki.pl/>

  ul. Karola Wojtyły 29

  08-500 Ryki

  NIP: 5060072359

  tel. +48 81 865 71 10

  fax +48 81 865 71 11

  e-mail: ryki@ryki.pl <mailto:ryki@ryki.pl>