Instytucja: 

WYSOKIE

 Monitoring: 

Media społecznościowe w gminach 2019

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Dostarczony

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez WYSOKIE

  RO.1431.14.2019.HD


  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej, poniżej
  podaję wymagane informacje:

  Cz. 1

  1. Gmina Wysokie prowadzi swój profil na Facebooku.

  2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka.

  3. Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i uzytkowników.

  4. Gmina nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i
  blokowania uzytkowników.

  5. Nie ma żadnej zablokowanej osoby.

  6. Profil gminy prowadzi pracownik urzędu gminy, zatrudniony na
  stanowisku ds. dowodów osobistych, działności gospodarczej i obrony
  cywilnej.

  Cz. 2

  1. Gmina nie prowadzi profilu na Twitterze.

  Cz. 3

  1. Urząd gminy nie prowadzi forum dla mieszkańców.

  Cz. 4

  1. Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze i
  Wykopie.

  Z poważaniem,

  Hubert Dobosz

  Urząd Gminy Wysokie

  ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie

  tel. 846806206

  kom.609605609

  hyeue7geygey

  --
  Powyższa korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest adresowana i może zawierać informacje o charakterze poufnym
  lub zastrzeżonym. Nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w
  wiadomości e-mail przez osobę lub podmiot nie będący jej adresatem jest
  zabronione odpowiednimi przepisami prawa. Odbiorca korespondencji, który
  otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nadawcy
  drogą elektroniczną lub telefonicznie i usunięcie tej treści z poczty
  elektronicznej. Dziękujemy.

  Załączniki