'

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Re: Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Ponawiamy, Katarzyna Batko-Toluć i Szymon Osowski

  --
  Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  tel: 22 844 73 55
  www.siecobywatelska.pl
  www.watchdogportal.pl
  www.funduszesoleckie.pl
  www.informacjapubliczna.org
  NIP 526282872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • odpowiedź na wniosek przez KOBIERZYCE

  Witam,
  w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej.

  Pozdrawiam

  Maria Okraszewska
  Promocja Gminy Kobierzyce
  tel. (+48) 71 36 98 138
  fax. (+48) 71 31 11 252
  email: mokraszewska@ugk.pl

  Urząd Gminy Kobierzyce
  al. Pałacowa 1
  55-040 Kobierzyce
  www.ugk.pl

  Pani/Pana dane, ujawnione w korespondencji, przetwarzamy w celu
  zrealizowania Pani/Pana sprawy, tj. przede wszystkim prowadzenia
  korespondencji w określonej sprawie.
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobierzyce
  reprezentowana przez Wójta Gminy Kobierzyce z siedzibą w Kobierzycach
  55-040, al. Pałacowa 1, e-mail: info@ugk.pl
  Dane posiadamy bezpośrednio od Pani/Pana lub z baz danych, do których
  dostęp mają pracownicy Urzędu Gminy Kobierzyce (w takiej sytuacji
  przetwarzamy je w zakresie niezbędnym do realizacji celu).
  Dane przetwarzamy do czasu realizacji danej sprawy, a później do upływu
  okresu przedawnienia w danej sprawie, a następnie archiwizujemy na
  podstawie przepisów prawa.
  Ma Pani/Pan prawo do: dostępu dod anych, uzyskania ich kopii,
  sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa UODO, informacji o
  przetwarzanych danych, a w zależności od sytuacji także do: wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ograniczenia przetwarzania,
  cofnięcia zgody lub usunięcia danych.
  W razie pytań prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres
  e-mail: IOD@ugk.pl lub korespondencyjnie na podany powyżej adres.
  Pełna klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej
  https://www.ugk.pl/obowiazki-informacyjne-ugkobierzyce

  Załączniki