Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KOWARY

  Dzień Dobry,
  w odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  uprzejmie informuję, iż:

  Część 1
  1\. Gmina Miejska Kowary prowadzi swój profil na Facebooku.
  2\. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do facebookowego profilu
  gminy.
  3\. W żadnym dokumencie gmina nie uregulowała zasad blokowania komentarzy i
  użytkowników Facebooka.
  4\. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników na profilu
  facebookowym.
  5\. Żaden użytkownik na dzień dzisiejszy nie jest zablokowany na profilu gminy
  w serwisie Facebook.
  6-7. Profil gminy na Facebooku prowadzą pracownicy Urzędu Miejskiego w
  Kowarach zatrudnieni na stanowiskach: Kierownik Referatu Promocji, Stanowisko
  ds. informacji turystycznej, Stanowisko ds. funduszy pomocowych, Główny
  Specjalista Informatyk, Informatyk.

  Część 2
  1\. Gmina Miejska Kowary prowadzi swój profil na Twitterze.
  2\. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do twitterowego profilu
  gminy.
  3\. W żadnym dokumencie gmina nie uregulowała zasad blokowania komentarzy i
  użytkowników Twittera.
  4\. Gmina nie posiada polityki blokowania komentarzy i użytkowników na profilu
  twitterowym.
  5\. Żaden użytkownik na dzień dzisiejszy nie jest zablokowany na profilu gminy
  w serwisie Twitter.
  6-7. Profil gminy na Twiterze prowadzi pracownik Urzędu Miejskiego w Kowarach
  zatrudniony na stanowisku: Kierownik Referatu Promocji.

  Część 3
  1\. Urząd Miejski nie prowadzi forum dla mieszkańców.

  Część 4
  1\. Oficjalny profil Burmistrza Miasta Kowary na Facebooku prowadzi sama pani
  Burmistrz. Na ten cel nie są przewidziane żadne dodatkowe środki pieniężne.
  Nie ma oficjalnego profilu Burmistrza Miasta Kowary na Twitterze ani Wykopie.
  2\. Żaden z profili w mediach społecznościowych nie był opłacany w roku 2018 z
  budżetu gminy.  Osoba wytwarzająca informację: Andrzej Weinke/ Kierownik Referatu Promocji.
  Osoba odpowiedzialna za udostępnienie informacji publicznej: Żaneta Waligóra/
  Stanowisko ds. prowadzenia dokumentacji pracowniczej i zarządzania informacją.


  Urząd Miejski w Kowarach
  ul. 1 Maja 1a
  58-530 Kowary