Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez PRZYTOCZNA

  Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 25.04.2019
  r.

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?

  Tak, Gmina prowadzi swój profil na Facebooku.

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
  Facebooka?

  Na stronie gminy nie znajduje się link do Facebooka.

  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym
  dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników
  Facebooka?

  Nie uregulowano zasad blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka.

  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
  blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
  ona opisana.

  Nie dotyczy - Facebook gminy nie posiada określonej polityki kasowania i
  blokowania komentarzy.

  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?

  Na dzień dzisiejszy na oficjalnym profilu gminy nie ma żadnych osób
  zablokowanych.

  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?

  Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu.

  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
  na których są zatrudnieni.

  Stanowiska, na których są zatrudnieni administratorzy strony:

  - Wójt Gminy

  - Podinspektor ds. obsługi administracyjno-organizacyjnej Urzędu i Wójta
  Gminy

  - Inspektor ds. pozyskiwania środków pomocowych, promocji gminy i pożytku
  publicznego

  - pomoc administracyjna

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?

  Gmina nie prowadzi swojego profilu na Twitterze.

  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do
  Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie
  uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i
  blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest
  ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień
  odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym
  serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna
  osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk,
  na których są zatrudnieni.

  Pyt. 2-7 - nie dotyczy

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie
  społecznościowym?

  Urząd gminy nie prowadzi forum ani grupy dla mieszkańców.

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku,
  Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby
  opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy
  gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?

  Nie istnieje oficjalny profil wójta na Facebooku, Twitterze ani Wykopie.
  Wójt prowadzi swój prywatny profil na Facebooku.

  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku
  opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Nie dotyczy

  Z poważaniem

  Aleksandra Konieczna

  Urząd Gminy Przytoczna

  ul. Rokitniańska 4

  66-340 Przytoczna

  tel.: 95 74 94 311

  www.przytoczna.pl