Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę kasowania komentarzy i blokowania użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZCZANIEC

  Twoja wiadomo��

  Do: ug@szczaniec.pl
  Temat: Media spo�eczno�ciowe w gminach 2019
  Wys�ano: 25.04.2019 21:50

  odczytano w dniu 26.04.2019 08:37.

 • RE: Media społecznościowe w gminach 2019 przez SZCZANIEC

  Witam,

  W odpowiedzi na wniosek o udostepnienie informacji publicznej przesyłam odpowiedzi na Państwa pytania:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Gmina Szczaniec prowadzi swój profil na Facebooku
  2. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka
  3. Gmina nie posiada regulaminu ani innego dokumentu, w którym uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka
  4. Facebook gminy nie posiada określonej polityki kasowania komentarzy i blokowania użytkowników.
  5. Nikt obecnie nie jest (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowany na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie
  6. Profil Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu
  7. Stanowisko ds. organizacyjno-administracyjnych

  CZĘŚĆ 2 – TWITTER – nie dotyczy

  CZĘŚĆ III – FORUM – nie dotyczy

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P – nie dotyczy

  Wójt posiada prywatne konto na Facebook, które sam prowadzi.

  Pozdrawiam,

  Natalia Kubiak

  Urząd Gminy Szczaniec

  Ul. Herbowa 30

  66-225 Szczaniec

  woj. Lubuskie

  tel. (+48 68) 34 10 700

  E-mail: ug@szczaniec.pl

  Załączniki