'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w Gminach 2019 r. przez KUNICE

  Sz.P.

  Katarzyna Batko-Tołuć
  Bartosz Wilk
  Szymon Osowski

  w odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące mediów społecznościowych w
  gminach w roku 2019 r, odpowiadam :

  CZĘŚĆ 1 - FACEBOOK

  1. tak, Gmina Kunice prowadzi swój portal na Facebook-u,
  2. tak, na stronie Gmina Kunice istnieje link na stronę Facebook-a,
  3. prowadzi, brak regulaminu / innego dokumentu określającego
  uregulowanie zasad blokowania komentarzy i użytkowników,
  4. Facebook gminny nie posiada określoną politykę blokowania komentarzy
  i użytkowników,
  5. na Gminnym Facebook-u brak osób, które są zablokowane,
  6. tak, profil Gminnego Facebook-a prowadzi pracownik Urzędu Gminy w
  Kunicach ,
  7. 1- pracownik administracyjny (pomoc biurowa) ; 2- pracownik ds.
  kancelaryjno-technicznych, 3- pracownik ds. informatyki,

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  Gmina Kunice nie prowadzi profilu na Twitterze.

  CZĘŚĆ 3 - FORUM

  Tak, Gmina Kunice prowadzi grupę w serwisie społecznościowym Facebook.

  CZĘŚĆ 4 - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. tak, istnieje profil Wójta Gminy Kunice na Facebook-u, lecz nie jest
  on powiązany z Urzędem Gminy w Kunicach        (profilu nie prowadzi
  żaden z pracowników Urzędu Gminy ani zewnętrzna firma zatrudniona przez
  gminę),

  2. nie, nie był opłacany ze środków z budżetu gminy,

  Z wyrazami szacunku

  Monika Bierowiec

  --
  „Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje Pana/Panią, że:
  Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest: Gmina Kunice z siedzibą przy ul.Gwarna 1, 59-216 Kunice, tel.: 76 8575322 e-mail:kunice@kunice.pl
  Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych mogą Państwo znaleźć na stronie: https://www.kunice.pl/images/stories/ogolna-klauzula-informacyjna.pdf„

  Załączniki