'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  CZ. 1 FACEBOOK

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Facebooka?
  3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Facebooka?
  4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ 2 - TWITTER

  1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się link do Twittera?
  3. Jeśli gmina prowadzi Twittera, to czy w regulaminie lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i użytkowników Twittera?
  4. Jeśli Twitter gminy posiada określoną politykę blokowania komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca, gdzie jest ona opisana.
  5. Jeżeli gmina prowadzi Twittera, ile osób jest obecnie (na dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu gminy w tym serwisie?
  6. Czy profil Twitter gminy prowadzą pracownicy urzędu czy zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie stanowisk, na których są zatrudnieni.

  CZĘŚĆ III - FORUM

  Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w serwisie społecznościowym?

  CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P

  1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne podmioty zatrudnione przez gminę)?
  2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018 roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Media społecznościowe w gminach 2019 przez MIRSK

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej Gmina Mirsk
  odpowiada:
  >
  > CZ. 1 FACEBOOK
  >
  > Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Facebooku?
  >
  Odp. Gmina Mirsk prowadzi swój profil na Facebooku.
  >
  > Pyt. 2. Jeśli tak, to czy na stronie internetowej gminy znajduje się
  > link do Facebooka?
  >
  Odp. Na stronie internetowej gminy znajduje się link do profilu Facebooka.
  >
  > Pyt.3. Jeśli gmina prowadzi profil na Facebooku, to czy w regulaminie
  > lub innym dokumencie uregulowano zasady blokowania komentarzy i
  > użytkowników Facebooka?
  >
  Odp. Nie ma regulaminu w którym uregulowano zasady blokowania komentarzy
  i użytkowników Facebooka
  >
  > Pyt. 4. Jeśli Facebook gminy posiada określoną politykę blokowania
  > komentarzy i użytkowników, prosimy o przesłanie linków, do miejsca,
  > gdzie jest ona opisana.
  >
  Odp. Facebook gminy nie posiada określonej polityki blokowania
  komentarzy i użytkowników ponieważ nikogo nie blokuje.
  >
  > Pyt.5. Jeżeli gmina prowadzi Facebooka, ile osób jest obecnie (na
  > dzień odpowiadania na wniosek) zablokowanych na oficjalnym profilu
  > gminy w tym serwisie?
  >
  Odp.  Na oficjalnym profilu gminy nie ma zablokowanych osób.
  >
  > Pyt.6. Czy profile Facebook gminy prowadzą pracownicy urzędu czy
  > zewnętrzna osoba/podmiot zewnętrzny?
  >
  Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi pracownik urzędu.
  >
  > Pyt.7. Jeśli profil prowadzą pracownicy urzędu, prosimy o wskazanie
  > stanowisk, na których są zatrudnieni.
  >
  Odp. Profil gminy na Facebooku prowadzi samodzielny referent ds.
  organizacyjnych.
  >
  > CZĘŚĆ 2 - TWITTER
  >
  > Pyt. 1. Czy gmina prowadzi swój profil na Twitterze?
  >
  Odp. Gmina Mirsk nie prowadzi profilu na Twitterze.

  > CZĘŚĆ III - FORUM
  >
  > Pyt. 1 Czy urząd gminy prowadzi forum dla mieszkańców lub grupę w
  > serwisie społecznościowym?
  >
  Odp. Urząd Miasta i Gminy Mirsk nie prowadzi forum dla mieszkańców czy
  grupy w serwisie społecznościowym.
  >
  > CZĘŚĆ IV - OFICJALNY PROFIL W/B/P
  >
  > Pyt. 1. Jeśli istnieje oficjalny profil wójta/burmistrza/prezydenta na
  > Facebooku, Twitterze lub Wykopie, czy w którymkolwiek przypadku
  > prowadzą go osoby opłacane z budżetu gminy? (chodzi zarówno o
  > sytuację, gdy są to pracownicy gminy, jak też gdy są to zewnętrzne
  > podmioty zatrudnione przez gminę)?
  >
  Odp. Istnieje oficjalny profil Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk na
  Twitterze. Oficjalny profil prowadzi osobiście Burmistrz Miasta i Gminy
  Mirsk.
  >
  > Pyt 2. Jeśli któryś profil w mediach społecznościowych jest/był w 2018
  > roku opłacany z budżetu gminy, prosimy o link do profilu.
  >
  Odp. Żaden profil w 2018 roku nie był opłacany z budżetu gminy.

  Sprawę prowadzi:

  Urszula Subocz

  Samodzielny referent ds. organizacyjnych i BHP

  UMiG Mirsk

  tel. 756470440 e-mail gmina@mirsk.pl