Treść

 • Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

  1. czy w mieście istnieją wyznaczone miejsca parkingowe dla urzędników (pracowników urzędu) i/lub radnych?
  2. jeśli tak, to ile ich jest i gdzie się znajdują?
  3. ile osób korzystało z ww. miejsc parkingowych na dzień złożenia wniosku?
  4. czy istnieje zarządzenie, regulamin bądź inny akt regulujący sposób przydzielania i korzystania z w/w miejsc parkingowych? Jeśli tak, to wnosimy o udostępnienie skanu tego aktu.
  4a. jeśli nie istnieje ww. dokument, to prosimy o odpowiedź na pytanie, czy ww. miejsca parkingowe są udostępniane pracownikom urzędu i/lub radnym bezpłatnie czy za opłatą? Jeśli za opłatą, to jaka jest stawka korzystania z tych miejsc i czy jest ona jednakowa dla wszystkich urzędników/radnych?
  5. jeśli taka istnieje, to prosimy o przesłanie skanu ewidencji wykorzystania ww. miejsc parkingowych.
  6. czy urząd podejmuje jakiekolwiek działania zachęcające pracowników do korzystania z komunikacji miejskiej lub rowerowej? Jeśli tak, to jakie?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Wniosek o informację publiczną przez Wrocław

 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Wrocław

  Załączniki

  • WOK-IP.1431.115.2021.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • PD: Wniosek o informację publiczną przez Wrocław

  Załączniki

 • Re: PD: Wniosek o informację publiczną przez AgnieszkaZdanowicz

  Szanowni Państwo,

  potwierdzam otrzymanie wiadomości.

  Z poważaniem

  Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

  --
  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
  www.siecobywatelska.pl
  NIP 5262842872
  KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 • Wniosek o informację publiczną przez Wrocław