Instytucja: 

STOCZEK

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostepnienie informacji publicznej ,
  Urząd Gminy w Stoczku uprzejmie informuje że:

  Ad. pkt. 1 Rada Gminy Stoczek nie podejmowała uchwały

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o
  dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog
  Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
  do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem

  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji

  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
  osobą/osobami

  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi

  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
  można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
  możliwe odpowiedzi):

  a) nie informowano o tym mieszkańców

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd

  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej

  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta

  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd

  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami

  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
  adres: {{ email }}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
  zasadami reprezentacji

  --

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa

  tel: 22 844 73 55

  www.siecobywatelska.pl

  www.watchdogportal.pl

  www.funduszesoleckie.pl

  www.informacjapubliczna.org

  NIP 526282872

  Renata Flak

  Sekretarz Gminy Stoczek

  tel.: 25 691 90 20 wew. 28

  e-mail: {{ email }} <mailto:{{ email }}>

  Urzad Gminy w Stoczku

  ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek

 • FW: odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez STOCZEK

  Stowarzyszenie Sieć Obywatelska

  Watchdog Polska

  Odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej ,
  Urząd Gminy w Stoczku uprzejmie informuje że:

  Ad. pkt. 1 Rada Gminy Stoczek nie podejmowała uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w
  art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym.

  Ad.pkt.2 Nad raportem pracowali poszczególni pracownicy wydziałów i
  składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej - sekretarza
  gminy.

  Ad. pkt.3 Informacja została zamieszczona w Biuletynie Informacji
  Publicznej .

  Ad. pkt.4 W debacie na temat raportu wziął udział 1 radny.

  Ad.pkt.5 Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty na temat raportu.

  Ad.pkt.6 Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się na temat raportu o stanie
  gminy.

  Bardzo przepraszam za poprzedni e-mail , omyłkowo został wysłany

  Z poważaniem

  Renata Flak

  Sekretarz Gminy Stoczek

  tel.: 25 691 90 20 wew. 28

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  Urzad Gminy w Stoczku

  ul. Kosowska 5, 07-104 Stoczek