Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź na informację publiczną przez SZCZAWIN KOŚCIELNY

  Urząd Gminy w Szczawinie Kościelnym przesyła odpowiedź na wniosek o
  udostępnienie informacji publicznej, z dnia 09.02.2020 roku.

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym? - NIE
  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)

  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) -
  TAK

  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
  jego przygotowaniem - NIE
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  - NIE
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami - NIE
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu
  podmiotowi - NIE
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki. - NIE

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców - -

  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
  Publicznej - TAK

  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd - -
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej- -
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta - -
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd - -
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami - -
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.- -

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?
  Podczas debaty głos zabrało 2 radnych.

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?
  Do zabrania głosu w debacie zgłosiło się 6 mieszkańców.

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
  gminy?
  Wypowiedziało się 6 mieszkańców.

  Z poważaniem; Regina Wypych
  Sekretariat Urzędu Gminy w Szczawinie Kościelnym
  ul. Jana Pawła II 10
  09-550 Szczawin Kościelny
  tel. 24 235 13 46, 24 235 13 72