Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie doręczenia wiadomości (wyświetlono) - Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ŻABIA WOLA

  To jest potwierdzenie doręczenia wiadomości, która została wysłana na adres urzad@zabiawola.pl.

  Uwaga: to potwierdzenie doręczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że treść tej wiadomości została przeczytana lub zrozumiana.

  Załączniki

  • MDNPart3_o2ufXNf.txt (nieskanowany) Skanuj
 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ŻABIA WOLA

  W dniu 2020-02-09 o 23:09,
  [sprawa-18805@fedrowanie.siecobywatelska.pl](mailto:sprawa-18805@fedrowanie.siecobywatelska.pl)
  pisze:

  Dzień dobry, w załączniku odpowiedź.

  \--

  _______________________________________________________________

  ![Herb

  Gminy](cid:part1.0E6A1E14.B6AC76DB@zabiawola.pl) Z poważaniem

  Natalia Stępień

  Stanowisko ds. kancelaryjnych

  Urząd Gminy Żabia Wola

  96-321 Żabia Wola, ul. Głowna 3

  tel. 46 858 27 00, [www.zabiawola.pl](http://www.zabiawola.pl)

  Ten dokument zawiera informacje poufne, ktore mogą być rownież objęte
  tajemnicą służbową. Jest on przeznaczony do wyłącznego użytku adresata. Jeśli
  nie są Państwo jego adresatem lub jeśli otrzymali Państwo ten dokument
  omyłkowo, to wszelkie rozpowszechnianie, dystrybuowanie, reprodukowanie,
  kopiowanie, publikowanie lub każde inne wykorzystanie tego dokumentu czy też
  zawartych w nim informacji jest zabronione. Jeżeli otrzymali Państwo tę
  wiadomość przez pomyłkę, prosimy o bezzwłoczne skontaktowanie się z nami oraz
  usunięcie tej wiadomości z pamięci Państwa komputera.

  Zanim wydrukujesz ten e-mail pomyśl o ochronie środowiska!

  Załączniki

  • gmina_zabia_wola_120.png (nieskanowany) Skanuj
  • informacja_publiczna_odpowiedz.pdf (nieskanowany) Skanuj