'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

  • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

    Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

    1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

    2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
    a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
    b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
    c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
    d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
    e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
    f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

    3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
    a) nie informowano o tym mieszkańców
    b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
    c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
    d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
    e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
    f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
    g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
    h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

    4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

    5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

    Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

    Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

  • odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przez ŻYRARDÓW

    Szanowni Państwo,

    odpowiadając na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
    na adres urzad@zyrardow.pl <mailto:urzad@zyrardow.pl> 10 lutego 2020 r. i
    dotyczył raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o
    samorządzie gminnym uprzejmie informuję:

    1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
    dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
    samorządzie gminnym?

    Radni Rady Miasta Żyrardowa nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych
    wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

    2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
    a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje
    do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza) - właściwa
    odpowiedź
    b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed
    jego przygotowaniem
    c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
    d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie
    osobą/osobami
    e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
    f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

    3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie
    można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie
    możliwe odpowiedzi):
    a) nie informowano o tym mieszkańców- właściwa odpowiedź
    b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji
    Publicznej
    c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
    samorząd
    d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
    e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
    wójta/burmistrza/prezydenta
    f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
    nieprowadzonych przez samorząd
    g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
    podczas spotkań z mieszkańcami
    h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
    Prosimy o opisanie w jaki.

    4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

    Trzech radnych

    5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
    o stanie gminy?

    Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu na temat raportu o
    stanie gminy.

    6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie
    gminy?

    Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie.

    Z poważaniem

    Małgorzata Szustakiewicz

    Sekretarz Miasta

    _____

    Urząd Miasta Żyrardowa / Plac Jana Pawła II nr 1 /96-300 Żyrardów

    (46)858-15-15 fax (46) 858-15-11

    email : <mailto:sekretarz@zyrardow.pl> sekretarz@zyrardow.pl internet:
    <http://www.zyrardow.pl> www.zyrardow.pl

    Załączniki

    • image001_L2ZlYAv.jpg (nieskanowany) Skanuj
    • image003_5dQgWXA.jpg (nieskanowany) Skanuj
    • image004.jpg (nieskanowany) Skanuj