Instytucja: 

ŁUBNIANY

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ŁUBNIANY

  Twoja wiadomość

  Do: {{ email }}
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 23:13

  odczytano w dniu 10.02.2020 15:49.

 • RE: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez ŁUBNIANY

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  Ul. Ursynowska 22/2, 02-605 Warszawa

  RO.1431.3.2020.PP

  Łubniany , dnia 13.02.2020r.

  W odpowiedzi na Wasz wniosek z dnia 09 lutego 2020r., złożony w trybie udzielenia informacji publicznej, której pełną treść zamieszczam poniżej, informuję.

  Ad. 1. Radni Gminy Łubniany do dnia sporządzenia tej odpowiedzi nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym. Aktualnie nie pracuje się nad takim projektem.

  Ad.2. „a” – Pracowali nad nim pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy i składali informacje do koordynatora, w tym przypadku sekretarza gminy.

  Ad.3. „b” – Informowano na stronie internetowej gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

  Dodatkowo opracowano i opublikowano informację nt. wymogów zgłoszenia się mieszkańców do dyskusji nad raportem. Opublikowano wzory zgłoszenia oraz list z podpisami poparcia, jak również terminem zgłaszania się do dyskusji.

  Ad.4. 1 (jeden ) radny zabrał głos w debacie.

  Ad.5. 0 (zero) mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie.

  Ad. 6. 0 ( zero) mieszkańców wypowiedziało się w debacie.

  - -

  Piotr Pośpiech

  Sekretarz Gminy Łubniany

  Urząd Gminy w Łubnianach

  ul. Opolska 104, 46-024 Łubniany

  Tel.: 77 427 05 34

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }}

  <https://www.facebook.com/gmina.lubniany/> <https://www.facebook.com/gmina.lubniany/> Facebook Gminy Łubniany

  Załączniki

  • image001_wkZL8Rv.png (nieskanowany) Skanuj