Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RUDNIKI

  Twoja wiadomość

  Do: gmina@rudniki.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 09.02.2020 23:20

  odczytano w dniu 11.02.2020 08:13.

 • odpowiedź na informację publiczną przez RUDNIKI

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
  publicznej - znak sprawy PRG.1431.2.2020

  Z poważaniem

  Iwona Napieraj - sekretarz gminy

  Urząd Gminy w Rudnikach

  ul. Wojska Polskiego 12A

  46-325 Rudniki

  Tel. +48 34 3595072 wew. 14

  E-mail: <mailto:sekretarz@rudniki.pl> sekretarz@rudniki.pl

  <http://www.rudniki.pl/> www.rudniki.pl

  Chcesz wiedzieć więcej, co słychać w gminie Rudniki, polub nas na:
  facebooku! <http://www.facebook.com/gmina.rudniki>

  wstawka do e-maila

  Ta wiadomość i wszystkie pliki przesłane wraz z nią, są poufne i
  przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość
  została adresowana. Jeśli wiadomość została otrzymana pomyłkowo, prosimy o
  powiadomienie o tym nadawcy i usunięcie wiadomości.

  KALUZULA INFORMACYJNA

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Rudniki, ul.
  Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki - dalej ADO. Kontakt z inspektorem
  ochrony danych w Urzędzie Gminy w Rudnikach jest możliwy pod adresem e-mail
  <mailto:odo@rudniki.pl> ido@rudniki.pl i nr tel. 34 3595072 w.11. Pani/Pana
  dane przetwarzane będą wyłącznie w celu wymiany informacji drogą
  elektroniczną. Jeśli kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą poczty
  elektronicznej, oznacza to że otrzymaliśmy adres konta mailowego
  bezpośrednio od Pani/Pana w celu kontaktu, bądź pozyskaliśmy adres poczty z
  legalnego źródła uprawniającego ADO do kontaktu z Panią/Panem. Nie będziemy
  udostępniać innym podmiotom Pani/Pana adresu e-mail, chyba że będzie to
  wynikać z przepisu prawa, lub wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Dane nie
  będą przekazane odbiorcom do państwa trzeciego lub organizacji
  międzynarodowej Ma Pani / Pan prawo dostępu do swoich danych, ich
  poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, otrzymania ich kopii
  oraz prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z
  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
  cofnięciem. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania
  kontaktu za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej będzie
  zapisany w naszej bazie do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na jego
  przetwarzanie.

  Załączniki

  • image001_dwp1Dpc.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • radni_i_mieszkańcy_-_raport_gminy.docx (nieskanowany) Skanuj