'

Zadania

Brak wierszy.

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odp. na wniosek przez LEŻAJSK

  Leżajsk, 12 lutego 2020r.

  OR 1431.3.2020

  Sieć Obywatelska Watchdog Polska

  W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek złożony w trybie ustawy o
  dostępie do informacji publicznej.

  Z up. Burmistrza Leżajska

  Agnieszka Wyczarska
  Sekretarz Miasta

  Urząd Miejski w Leżajsku
  tel./fax 17 242-73-33
  godz: od 7:30 do 15:30

  Zgodnie z art. 13 oraz 14 RODO informuję Pana/ią, że Pana/i dane będą
  przetwarzane przez Urząd Miejski w Leżajsku w zakresie niezbędnym do
  realizacji umowy oraz spełnienia wymogów prawnych w tym ustawy z dnia 14
  lipca 1983 narodowym zasobie archiwalnym. Administratorem Pana/i danych jest
  Urząd Miejski w Leżajsku, reprezentowany przez Burmistrza Leżajska. Kontakt
  do inspektora danych osobowych <mailto:iodo@miastolezajsk.pl>
  iodo@miastolezajsk.pl , tel 17 242 73 33. Szczegóły i zakres przetwarzania
  danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na
  stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -
  <http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo>
  http://lezajsk.um.bipgmina.pl/wiadomosci/11368/rodo .

  Pomyśl o środowisku, nie drukuj tej wiadomości jeśli nie jest to konieczne.

  Załączniki

  • OR.1431.3.2020.docx (nieskanowany) Skanuj