Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Re: Fwd: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STALOWA WOLA

  Dzień dobry,
  W załączeniu odpowiedź na Państwa zapytanie o informację publiczną.

  Z poważaniem,


  *Marcin Uszyński*
  Sekretarz Miasta
  Stalowej Woli
  tel. 15 643 35 92


  *Miasto
  Stalowa Wola*

  CHROŃ ŚRODOWISKO, jeśli nie musisz, nie drukuj tej wiadomości.

  Niniejsza wiadomość (łącznie z załącznikami) może zawierać poufne,
  zastrzeżone, uprzywilejowane i / lub służbowe informacje. Informacje te
  są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez osoby lub podmioty
  wskazane powyżej. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości,
  proszę powiadom natychmiast nadawcę i usuń wiadomość wraz z
  załącznikami. Ujawnianie, powielane, dystrybucja lub inne wykorzystanie
  tej wiadomości lub załączników przez osobę lub podmiot inny niż
  zamierzony odbiorca jest zabronione.

  This message (including any attachments) may contain confidential,
  proprietary, privileged and/or business information. The information is
  intended to be for the use of the individual or entity designated above.
  If you are not the intended recipient of this message, please notify the
  sender immediately, and delete the message and any attachments. Any
  disclosure, reproduction, distribution or other use of this message or
  any attachments by an individual or entity other than the intended
  recipient is prohibited.

  W dniu 11.02.2020 o 09:07, UM pisze:

  Załączniki