Instytucja: 

STARY DZIKÓW

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STARY DZIKÓW

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-02-10 09:09

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-02-11 09:51

 • Re: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez STARY DZIKÓW

  Dzień dobry

  Podaję odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku:
  Ad. 1. Rada Gminy Stary Dzików nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dot. raportu o stanie gminy.
  Ad. 2. Raport przygotowywano w ten sposób, że poszczególni pracownicy referatów urzędu gminy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składali informacje do osoby odpowiedzialnej – Sekretarza Gminy.
  Ad. 3. Poprzez zamieszczenie na stronie internetowej gminy poinformowano społeczność lokalną o tym kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści raportu o stanie gminy.
  Ad. 4. Trzech radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy.
  Ad. 5. Nikt z mieszkańców gminy nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat raportu.
  Ad. 6. Nikt z mieszkańców gminy nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o stanie gminy.

  Z poważaniem

  Marek Buczko
  Sekretarz Gminy Stary Dzików
  ul. Kościuszki 79
  37-632 Stary Dzików
  tel. 16 631-80-50