Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Twoja wiadomość

  Do: um@czarnabialostocka.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:13

  odczytano w dniu 2020-02-11 08:18.

 • Odpowiedź RM.1431.14.2020 przez CZARNA BIAŁOSTOCKA

  Szanowni Państwo

  Przesyłam w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 10 lutego 2020 r.

  Pozdrawiam

  Bożena Kucharewicz

  Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa
  14A

  tel. 85-713-13-40, fax. 85-713-13-49, <http://www.czarnabialostocka.pl/>
  www.czarnabialostocka.pl, <mailto:um@czarnabialostocka.pl>
  um@czarnabialostocka.pl

  Informacja Administratora - zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO dotycząca
  zasad przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie BIP Urzędu
  Miejskiego w Czarnej Białostockiej pod adresem:


  <https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ochronadanychosobowych/kl
  auzula-informacyjna-dla-interesantow-urzedu-miejskiego-w-czarnej-bialostocki
  ej.html>
  https://bip.um.czarnabialostocka.wrotapodlasia.pl/ochronadanychosobowych/kla
  uzula-informacyjna-dla-interesantow-urzedu-miejskiego-w-czarnej-bialostockie
  j.html

  Załączniki