'

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Potwierdzenie otrzymania: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RADZIŁÓW

  To jest potwierdzenie dostarczenia Twojej wiadomości

  Do: sekretariat@gminaradzilow.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Data: 2020-02-10 09:15

  Uwaga: To potwierdzenie dostarczenia wiadomości oznacza tylko, że wiadomość
  została wyświetlona na komputerze adresata. Nie ma żadnej gwarancji, że
  odbiorca przeczytał czy też zrozumiał treść wiadomości.

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez RADZIŁÓW

  Witam.
  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  10.02.2020 r. w sprawie raportu o stanie gminy odpowiadam:
  Ad. 1.
  Radni nie podjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie
  gminnym.
  Ad.2
  Pracowali nad nim poszczególni pracownicy referatów i składali
  informacje do osoby odpowiedzialnej (pracownika ds. obsługi rady)
  Ad. 3.
  Informowano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
  Ad. 4.
  Podczas debaty na temat raportu o stanie gminy żaden z radnych nie
  zabrał głosu.
  Ad. 5.
  Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy.
  Ad. 6.
  Nikt z mieszkańców nie wypowiedział się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy.

  z poważaniem
  E. Dymecka
  UG Radziłów