Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytano: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez DROHICZYN

  Twoja wiadomość

  Do: um@drohiczyn.pl
  Temat: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy
  Wysłano: 2020-02-10 09:24

  odczytano w dniu 2020-02-10 15:50.

 • Odpowiedz "Raport o stanie Gminy Drohiczyn za 2018 r." przez DROHICZYN

  Dzień dobry,

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, który wpłynął
  do Urzędu Miejskiego w Drohiczynie w dniu 10.02.2020 r. zgodnie z art. 6
  ust.1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
  publicznej. (T. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późń. zm.) w załączeniu
  przesyłam odpowiedz.

  Radosław Konobrocki

  Sekretarz Gminy Drohiczyn

  Urząd Miejski w Drohiczynie

  Ul. J.I. Kraszewskiego 5

  17 - 312 Drohiczyn

  Informuję, że Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust.
  1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w celu prowadzenia korespondencji
  elektronicznej.

  Załączniki

  • Odpowiedz_raport_o_stanie_gminy.pdf (nieskanowany) Skanuj
  • Odpowiedz_raport_o_stanie_gminy.pdf.XAdES (nieskanowany) Skanuj