Instytucja: 

DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej. przez DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

  OR.1431.11.2020

  Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej w załączniku przesyła odpowiedź na
  wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

  Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej

  ul. Solidarności 1

  16-200 Dąbrowa Białostocka

  tel. 85 7 121 100

  Obowiązek Informacyjny podmiotu przetwarzającego dane osobowe

  - Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd
  Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa
  Białostocka. Może Pan/Pani skontaktować się z nami osobiście, poprzez
  korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem: 85 712-11-00

  - W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UM danych
  osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych
  za pośrednictwem korespondencji e-mail kierowanej na adres:
  {{ email }}.

  - Zbierane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań
  publicznych wynikających z przepisów prawa. Przetwarzanie tych danych jest
  niezbędne do prawidłowego i sprawnego przebiegu zadań publicznych
  realizowanych przez UM.

  - W sytuacjach, gdy podanie lub przekazanie danych osobowych nie jest
  konieczne, przysługuje Panu/Pani prawo odmowy podania swych danych lub prawo
  niewyrażenia zgody na ich przetwarzanie (w przypadku zadań innych niż
  zadania publiczne). Niepodanie przez Pana/Panią danych osobowych lub brak
  zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować brakiem możliwości realizacji
  tych zadań.

  - W przypadku wyrażenia przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych
  osobowych, może Pan/Pani wycofać ją w dowolnym momencie. W tym celu należy
  zwrócić się pisemnie do Administratora Danych.

  - Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane uprawnionym instytucjom w
  szczególności na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W
  usprawiedliwionych przypadkach dane te mogą być udostępnione, na podstawie
  umów gwarantujących bezpieczeństwo danych osobowych, instytucjom świadczącym
  usługi serwisowe, gwarancyjne oraz wsparcia merytorycznego/organizacyjnego.

  - Pana/ Pani dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do
  zrealizowania zadania lub zadań w związku z którymi zostały zebrane. Po
  zakończeniu realizacji tych zadań dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w
  calach archiwalnych.

  - Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści podanych danych oraz możliwość ich
  uzupełnienia i aktualizowania. Ma Pan/Pani prawo żądać wstrzymania
  przetwarzania lub usunięcia danych, które zebraliśmy za Pana/Pani zgodą.
  Równocześnie ma Pan/Pani prawo do przeniesienia danych osobowych.

  - Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w
  przypadku przetwarzania zebranych danych osobowych w sposób sprzeczny z
  rozporządzeniem RODO.

  Załączniki