Instytucja: 

KORYCIN

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Otwarte

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Odpowiedź informacja publiczna przez KORYCIN

  W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
  10.02.2020 r. informuję iż:
  1) Radni nie przyjęli uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących
  raportu o stanie gminy.
  2) a) (pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziału i składali
  informacje do Sekretarza Gminy.
  3) b) poinformowano na stronie internetowej gminy i w BIP.
  4) Na BIPie jest dostępny protokół z sesji, w którym można zapoznać się z
  przebiegiem obrad. Na stronie internetowej gminy dostępny jest film z obrad
  sesji.
  5) Żaden z mieszkańców nie zgłosił się do zabrania głosu.
  6) Żaden z mieszkańców nie zabrał głosu, nie wypowiedział się w temacie
  raportu.
  W załączeniu - Klauzula RODO

  Joanna Kulesa - Nasuta
  Sekretarz Gminy Korycin
  ul. Knyszyńska 2A
  16-140 Korycin

  Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Korycin w związku
  z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Szczegółowe
  informacje związane zarówno z ich przetwarzaniem i realizacją praw osób,
  których dane podlegają przetwarzaniu znajdują się na stronie BIP Urzędu w
  zakładce "ochrona danych".

  Załączniki

  • Klauzula__udost_inf_publicznej_13RODO.docx (nieskanowany) Skanuj