Instytucja: 

KULESZE KOŚCIELNE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

2

 Liczba spamu: 

0

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • dot. Raportu o stanie gminy przez KULESZE KOŚCIELNE

  *RG.1431.3.2020*

  W odpowiedzi na pismo z dnia 10 luty 2020 roku Urząd Gmin Kulesze
  Kościelne przesyła informację publiczną na temat:

  *1.**Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów
  dotyczących raportu**o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o
  samorządzie gminnym?*

  Radni Rady Gminy Kulesze Kościelne nie przyjęli uchwały w sprawie
  szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

  Raport został przedstawiony i rozpatrzony na Sesji Rady Gminy w dniu 24
  czerwca 2019 roku w formie oddzielnego punku w porządku obrad.

  *2. Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)*
  _a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali
  informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  _b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu
  przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w
  gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  *3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób
  będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać
  wszystkie możliwe odpowiedzi):*
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  _b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie
  Informacji Publicznej_
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez
  samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub
  wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale
  nieprowadzonych przez samorząd
  _g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu
  podczas spotkań z mieszkańcami_
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób.
  Prosimy o opisanie w jaki.

  *4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie
  gminy?*

  Radni Rady Gminy Kulesze Kościelne nie zabrali głosu podczas debaty na
  temat raportu o stanie gminy.

  *5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat
  raportu o stanie gminy?*

  Mieszkańcy nie zgłosili się do zabrania głosu w debacie na temat raportu
  o stanie gminy.

  *6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o
  stanie gminy?*

  Mieszkańcy nie wypowiedzieli się w debacie na temat raportu gminy.

  --

  Paulina Grodzka

  Referent ds. Obsługi Rady Gminy

  Gmina Kulesze Kościelne
  ul. Główna 6
  18-208 Kulesze Kościelne
  tel. (+48 86) 4769 010
  www.kuleszek.pl

  Załączniki

  • cpbnkjkoegkcefik.png (nieskanowany) Skanuj