Instytucja: 

CEWICE

 Monitoring: 

Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy

 Liczba listów: 

3

 Liczba spamu: 

0

 Status pierwszego wniosku: 

Nieznane

 Status ostatniego wniosku: 

 Otrzymano potwierdzenie: 

 Otrzymano odpowiedź: 

 Poddany kwarantannie: 

Znormalizowana odpowiedź

Treść

 • Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez KatarzynaBatkoToluc

  Na podstawie art. 61 ust. 1 i Konstytucji RP i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska wnosi o udostępnienie następujących informacji publicznych:

  1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

  2) Jak przygotowywano ww. raport (należy wybrać właściwą odpowiedź)
  a) pracowali nad nim poszczególni pracownicy wydziałów i składali informacje do koordynatora lub osoby odpowiedzialnej (np. sekretarza)
  b) powstał specjalny zespół, który dyskutował o zawartości raportu przed jego przygotowaniem
  c) raport napisała jedna osoba pracująca w gminie lub gminnej instytucji
  d) raport przygotowała firma zewnętrzna we współpracy z wyznaczoną w gminie osobą/osobami
  e) całość przygotowania raportu została powierzona zewnętrznemu podmiotowi
  f) raport powstał w inny sposób. Prosimy o opisanie, w jaki.

  3) Jak informowano społeczność lokalną o tym, kiedy i w jaki sposób będzie można zabrać głos na temat treści ww. raportu (należy wybrać wszystkie możliwe odpowiedzi):
  a) nie informowano o tym mieszkańców
  b) informowano na stronie internetowej gminy lub w Biuletynie Informacji Publicznej
  c) informowano w gazecie lub biuletynie informacyjnym wydawanym przez samorząd
  d) informowano w radiu bądź telewizji samorządowej
  e) informowano w mediach społecznościowych prowadzonych przez gminę lub wójta/burmistrza/prezydenta
  f) informowano w innych mediach funkcjonujących na terenie gminy, ale nieprowadzonych przez samorząd
  g) informował wójt/burmistrz/prezydent lub inny przedstawiciel urzędu podczas spotkań z mieszkańcami
  h) władze gminy informowały o możliwości zabrania głosu w inny sposób. Prosimy o opisanie w jaki.

  4. Ilu radnych zabrało głos podczas debaty na temat raportu o stanie gminy?

  5. Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  6. Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie na temat raportu o stanie gminy?

  Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: {{EMAIL}}

  Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

 • Przeczytane: Mieszkańcy i radni wobec raportu o stanie gminy przez CEWICE

  To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
  <{{ email }}> o 2020-02-10 09:43

  To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
  adresata o2020-02-11 07:44

 • Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej przez CEWICE

  Dzień Dobry

  W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 10 lutego
  2020 r. udzielam poniżej odpowiedzi na pytania zawarte w wniosku:

  Ad. 1. - NIE.

  Ad. 2. - A.

  Ad. 3. - B.

  Ad. 4. - 3.

  Ad. 5. - 0.

  Ad. 6. - 0.

  Z poważaniem

  Marzena Krakowiak

  Sekretarz Gminy

  <http://www.cewice.pl/> Cewice

  84-312 Cewice, ul. W. Witosa 16, woj. pomorskie

  tel. 59 861 34 60, 59 861 34 61, 59 861 34 66

  fax +48 59 861 34 62

  e-mail: <mailto:{{ email }}> {{ email }},
  <http://www.cewice.pl/> www.cewice.pl, <mailto:{{ email }}>
  {{ email }}

  -----------------------------------------

  Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Cewice. Dane zawarte w
  przesłanym przez Panią/Pana mailu będą przetwarzane w celu udzielenia
  odpowiedzi na przesłaną wiadomość mailową. Szczegółowe informacje na temat
  ochrony danych osobowych uzyskają Państwo pod adresem strony internetowej
  https://www.cewice.pl/rodo/ oraz w siedzibie administratora.

  Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
  do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami
  prawa. Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej
  przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
  podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte w niej informacje przez
  osobę lub podmiot nie będący adresatem jest niedozwolone. Odbiorca
  korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
  nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.

  -----------------------------------------

  Załączniki

  • image001.gif
  • KLAUZULA_INFORMACYJNA_-_INFORMACJA_PUBLICZNA.docx